ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.

13179102_279159782420977_5469227576952233359_n

26/08/2016

Ο Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. ενημερώνει ότι για το Σχολικό έτος 2016-17 θα
ενταχθούν στη δύναμη του τμήματος των παιδικών σταθμών του ,οι παρακάτω κατηγορίες παιδιών :

1 ) Παιδιά που θα πάρουν το voucher από το Πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α
: «Εναρμόνιση Οικογενειακής Και Επαγγελματικής Ζωής 2016-17,
ακολούθως εισάγονται στις κενές θέσεις :

2) Παιδιά μητέρων Α.Μ.Ε.Α. –Μονογονεϊκών οικογενειών (με
μητέρες που εργάζονται ή όχι)

3) Παιδιά πολύτεκνων οικογενειών με εργαζόμενη μητέρα

4)Παιδιά μητέρων που εργάζονται στο Δημόσιο τομέα .

5)Παιδιά μητέρων εργαζόμενων που εισάγονται σύμφωνα με το
εισόδημά τους .

Σημειώνεται ότι τα παιδιά που ανήκουν στην κατηγορία 5 δηλ. παιδιά μητέρων εργαζόμενων σύμφωνα με το εισόδημά τους, τα οποία παιδιά φοιτούσαν κατά την σχολική χρονιά 2015-16,θα ειδοποιηθούν άμεσα μετά την δημοσιοποίηση των οριστικών πινάκων κατάταξης από το Ε.Σ.Π.Α.να προσέλθουν στους παιδικούς σταθμούς ,σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους.

Μητέρες που έχουν παιδιά που θα εισαχθούν για πρώτη φορά στους παιδικούς σταθμούς, σε οποιαδήποτε κατηγορία και αν ανήκουν ,θα έρθουν σε επικοινωνία απαραίτητα ,πρώτα με το σταθμό ,για να συνεννοηθούν για το πρόγραμμα της προσαρμογής τους.

Προσοχή:
μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα την φοίτησή τους, στους σταθμούς από 01.09.2016 κανονικά οι εξής κατηγορίες παιδιών:

Α) Παιδιά που φιλοξενούνταν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2015-16 και ανήκουν στις κατηγορίες 2, 3 και 4 δηλ.

 παιδιά μητέρων Α.Μ.Ε.Α. –Μονογονεϊκών οικογενειών (με
μητέρες που εργάζονται ή όχι),

 παιδιά πολύτεκνων οικογενειών με εργαζόμενη μητέρα

 παιδιά μητέρων που εργάζονται στο Δημόσιο τομέα

Β) Παιδιά που οι μητέρες τους έχουν παραλάβει voucher , το έχουν
προσκομίσει στα γραφεία του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. και είναι δικαιούχοι του
Προγράμματος Ε.Σ.Π.Α κατά τη σχολική χρονιά 2016-17.Στην
περίπτωση αυτή επισημαίνεται ξανά ότι θα έχει προηγηθεί απαραίτητα συνεννόηση με την υπεύθυνη του κάθε παιδικού σταθμού, για την προσαρμογή του παιδιού.
Για τις τέσσερις τελευταίες κατηγορίες θα δημοσιευτεί λίστα με τα
ονόματα των νεοεισερχόμενων παιδιών , αμέσως μετά την
οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος Ε.Σ.Π.Α.και την παραλαβή των voucher από τον Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.

Πληροφορίες για τις εγγραφές θα δίδονται καθημερινά στα γραφεία
του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. Μακεδονικού Αγώνα και Καραϊσκάκη Γωνία
Παλαιόκαστρο , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .
Τηλέφωνα επικοινωνίας :2310694566 και 2310 690712

Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ

Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω

Μοίρασε το άρθρο!