Δελτίο τύπου ΕΝΕΡΓΟI ΠΟΛIΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣIΑΣ-ΔIΑΒΑΤΩΝ

194799-hungry_refugees__mohammad_sabaaneh

18/02/2016

ΤO ΣAΒΒΑΤΟ 20-2  8 Μ.Μ. ΣΤΟ ΘΕΑΤΡAΚI ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣIΑΣ ΘΑ ΓIΝΕI ΣYΖHΤΗΣΗ ΚΑI ΠΡΟΒΟΛH ΣΧΕΤIΚΟY YΛIΚΟY ΓIΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦYΓIΚO ΠΡOΒΛΗΜΑ. ΠΡOΒΛΗΜΑ ΠΟY EΧΕI ΦEΡΕI ΤΗΝ ΠΕΡIΟΧH ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΠIΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΟΦΟΒIΚΩΝ ΣYΖΗΤHΣΕΩΝ.

ΕΝΕΡΓΟI ΠΟΛIΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣIΑΣ-ΔIΑΒΑΤΩΝ

Μοίρασε το άρθρο!