Tετράμηνη γονική άδεια στον πατέρα και 10ήμερη άδεια πατρότητας προτείνει η ΕΕ

images
Με βασικό στόχο τη βελτίωση των συνθηκών για τους εργαζομένους που είναι γονείς και για εκείνους που παρέχουν φροντίδα σε μέλη της οικογένειάς τους, ώστε να συνδυάσουν την οικογενειακή τους ζωή με την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε  στα κράτη-μέλη της ΕΕ να αναλάβουν όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για να υιοθετήσουν σειρά νέων ή αναβαθμισμένων ελάχιστων προτύπων για τη γονική άδεια, την άδεια πατρότητας και την άδεια φροντίδας.

Ειδικότερα η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει το νέο δικαίωμα για τους πατέρες να λαμβάνουν τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες άδεια κατά την περίοδο γέννησης του παιδιού τους. Η πρόταση προβλέπει επίσης ότι το ισχύον δικαίωμα για τετράμηνη γονική άδεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί από γονείς παιδιών ηλικίας έως 12 ετών, ενώ σήμερα η ηλικία που προβλέπεται από μη δεσμευτική κατευθυντήρια γραμμή είναι τα 8 έτη.

Η γονική άδεια γίνεται επίσης ατομικό δικαίωμα της μητέρας και του πατέρα, χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης των τεσσάρων μηνών στον άλλο γονέα, ώστε να δοθεί ισχυρό κίνητρο στους άντρες να κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας.

Για πρώτη φορά εισάγεται επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, πενθήμερη άδεια φροντίδας, για ασθένεια άμεσου συγγενή.

Όλες αυτές οι διευθετήσεις οικογενειακής άδειας θα αποζημιώνονται και η αποζημίωση θα είναι τουλάχιστον ισόποση με το επίδομα ασθενείας, αναφέρει η Επιτροπή.

Η πρόταση δίνει επίσης το δικαίωμα, σε γονείς παιδιών ηλικίας έως 12 ετών και σε παρόχους φροντίδας σε μέλη της οικογένειας, να ζητούν ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, όπως μειωμένο ή ελαστικό ωράριο εργασίας ή ελαστικότητα ως προς τον τόπο εργασίας.

Παρουσιάζοντας τις ανωτέρω προτάσεις ο Φραντς Τίμερμανς, πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής, δήλωσε τα εξής: «Ζούμε στον 21ο αιώνα κι αυτό σημαίνει ότι η στάση μας απέναντι στη ζωή και στην εργασία, απέναντι στις γυναίκες και στους άντρες θα πρέπει να αντιστοιχεί στον αιώνα που ζούμε. Οι κόρες μας και οι γιοι μας δεν θα πρέπει να ακολουθήσουν τα πρότυπα των γιαγιάδων μας και των παππούδων μας. Δεν υπάρχει μία «σωστή» ισορροπία. Ο σκοπός είναι να υπάρχει δυνατότητα επιλογής. Είναι καιρός πια να δώσουμε σ΄ όλους τους ανθρώπους πραγματικές επιλογές για τον τρόπο που θα διαμορφώσουν τη ζωή τους: θα μεγαλώσουν τα παιδιά τους, θα ακολουθήσουν τη σταδιοδρομία τους, θα φροντίσουν τους ηλικιωμένους, θα ζήσουν τη ζωή τους».

Πέρα από την προαναφερόμενη νομοθετική πρόταση, η Επιτροπή ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι δρομολογεί δύο διαβουλεύσεις κοινωνικών εταίρων. Η πρώτη αφορά τον εκσυγχρονισμό των κανόνων για τις συμβάσεις εργασίας. Η οδηγία για τη γραπτή δήλωση (91/533/EΟΚ) παρέχει το δικαίωμα σε εργαζομένους που προσλαμβάνονται σε νέα θέση εργασίας να ενημερώνονται γραπτώς για τους βασικούς όρους που διέπουν τη σχέση εργασίας τους. Η Επιτροπή αναφέρει ότι το δικαίωμα αυτό παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο, αλλά θα πρέπει ίσως να προσαρμοστεί με βάση τη νέα πραγματικότητα και πρακτική στην αγορά εργασίας, ώστε να εξασφαλίζονται δίκαιοι όροι εργασίας επίσης σ’ έναν μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας. Γι’ αυτό, η Επιτροπή αναφέρει ότι επιθυμεί να αναπτύξει διάλογο σχετικά με τις ελάχιστες εγγυήσεις που αξίζει να έχει κάθε εργαζόμενος, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων με άτυπη σχέση απασχόλησης. Η Επιτροπή σκοπεύει να προτείνει αναθεώρηση της εν λόγω οδηγίας ως το τέλος του έτους.

Η Επιτροπή ξεκινά επίσης διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους με θέμα την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία, ώστε να οριστούν, πιθανώς, νέοι κανόνες στον τομέα αυτό. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που συνδέονται με την κοινωνική προστασία αναπτύχθηκαν διαχρονικά, κατά πρώτο λόγο, για εργαζομένους με πρότυπες συμβάσεις, ενώ αναπτύχθηκαν ανεπαρκώς για τους αυτοαπασχολουμένους και τους εργαζομένους με άτυπη σχέση απασχόλησης. Η Επιτροπή αναφέρει ότι επιθυμεί να καλύψει τα κενά και να διερευνήσει τρόπους για να εξασφαλίσει ότι κάθε άνθρωπος που εργάζεται έχει πρόσβαση στην κάλυψη κοινωνικής ασφάλειας και στις υπηρεσίες απασχόλησης με βάση τις εισφορές που έχει καταβάλει.

Τέλος, η Επιτροπή εξέδωσε διευκρίνιση της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας, με την οποία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο ερμηνείας των διάφορων πτυχών της εν λόγω οδηγίας, με βάση την ολοένα αυξανόμενη νομολογία. Η διευκρίνιση θα βοηθήσει τα κράτη- μέλη να ενσωματώσουν το κεκτημένο σωστά και να αποφύγουν περαιτέρω παραβάσεις, αναφέρει η Επιτροπή.

imerisia.gr

 

Μοίρασε το άρθρο!