Ανακύκλωση και Διαλογή στην πηγή. Μια νέα σχέση για τους Δημότες

Ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ωραιοκάστρου διοργάνωσε με επιτυχία,την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018, την Ημερίδα Ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με την Ανακύκλωση και την Κομποστοποίηση ,με γενικό θέμα :

Ανακύκλωση και Διαλογή στην πηγή. Μια νέα σχέση για τους Δημότες.

  • Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε στο νέο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει από το 2015,το Ε.Σ.Δ.Α.-Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων- με το οποίο οι Δήμοι διατηρούν την πλήρη αλλά όχι αποκλειστική αρμοδιότητα διαχείρισης με τη διαλογή στην πηγή από τον πολίτη,την υπεύθυνη συλλογή έως την τελική διάθεση του ανακυκλωμένου προϊόντος με ανάλογο οικονομικό όφελος για το Δήμο. Σήμερα πλέον λειτουργεί το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανακύκλωσης που καταγράφει την ανακύκλωση σε χαρτί, γυαλί,λάδια, ελαστικά. Έτσι θα ελέγχεται και θα μετράται υπεύθυνα η ανακύκλωση σε εθνικό επίπεδο καθώς και η επαναχρήση υλικών.

  • Το πρόγραμμα ελέγχου του όγκου των απορριμάτων-ΠΟΠ πληρώνω όσο πετάω- παρουσιάστηκε από τον κ.Απόστολο Μαλαμάκη και την κα Σταματία Κοντογιάννη και αφορούσε σε εμπειρία πόλεων της Κεντρικής Ευρώπης αλλά και της Κοζάνης όπου εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια .Σε αυτό το πρόγραμμα εφαρμόζεται ογκομέτρηση των παραγόμενων οικιακών απορριμάτων και ελέγχεται η συχνότητα της απόρριψης. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας υπάρχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα και στη μείωση των παραγόμενων αποβλήτων αλλά και στην οικονομική ελάφρυνση του δήμου.

  • Τέλος για την οικιακή κομποστοποίηση,τις διάφορες τεχνικές που εφαρμόζονται ανά είδος υλικού που ανακυκλώνεται,αλλά και τις ποικίλες επιλογές των πολιτών αναφορικά με την εγκατάσταση κομποστοποιητή και τη διαλογή στην πηγή ενημέρωσε εκτενώς ο κ. Γιώργος Μουστακίδης.

Ακολούθησε ζωηρή συζήτηση με μεγάλο ενδιαφέρον από τους παρευρισκόμενους. Οι απαντήσεις των ειδικών και του Συμβούλου του Υπουργού,κου Βασίλη Λιόγκα φώτισαν όλες τις απορίες και κατέδειξαν πως η ενημέρωση είναι το πρώτο ζητούμενο από όλους, πολίτες,δημοτικούς άρχοντες,υπευθύνους ώστε να μπορέσουμε σαν χώρα να αυξήσουμε το ποσοστό ανακύκλωσης από το ισχνό 17% στο 50% που ορίζει το Ε.Σ.Δ.Α.

Οφείλουμε να ενδιαφερθούμε έμπρακτα για το περιβάλλον, για το μέλλον των παιδιών μας, για την οικονομική ελάφρυνση του λογαριασμού μας στα Δημοτικά Τέλη και στη δυνατότητα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας μέσα από την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία.

Σύνθημά μας “Σκέψου παγκόσμια,δράσε τοπικά!”

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Συνοπτικά)

Είναι αυτονόητο, αλλά δεν το συνειδητοποιούμε πάντοτε, ότι όλοι κατοικούμε στον ίδιο πλανήτη, το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων μας αφορά όλους και οι επιπτώσεις αρνητικές ή θετικές, είναι κοινές και κυρίως πολύ σοβαρές.

Οι κατευθύνσεις και η νομοθεσία της ΕΕ, στο θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων, θα πρέπει να αποτελούν τον φάρο και τον οδηγό για τη σχεδίαση και εφαρμογή σε όλα τα επίπεδα των Συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, αφού η εναρμόνιση εξασφαλίζει την επίτευξη των στόχων, την αποφυγή προστίμων, την αποτελεσματικότητα και στην σημερινή αρνητική οικονομική συγκυρία την εξασφάλιση των πόρων δημιουργίας των απαραίτητων υποδομών. Εθνικές, Περιφερειακές, Δημοτικές και Ατομικές προσπάθειες εναλλακτικής διαχείρισης, που ξεφεύγουν από τις κατευθύνσεις της ΕΕ έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα και μεγάλο κόστος για τον πολίτη.

Από το 2015 έχουμε ένα νέο σχέδιο, το ΕΣΔΑ, με το οποίο οι Δήμοι διατηρούν την πλήρη και όχι αποκλειστική αρμοδιότητα διαχείρισης των απορριμμάτων από το στάδιο της πρόληψης μέχρι και αυτό της τελικής διάθεσης. Προσθέτοντας και ενσωματώνοντας την εμπειρία πρωτοπόρων ευρωπαϊκών χωρών, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με καλές προϋποθέσεις το πρόβλημα.

Στόχος μέχρι το 2020 αποτελούν η ανάκτηση, η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση σε τοπικό επίπεδο, σε ποσοστό 50%. Στην Ελλάδα σήμερα ανακυκλώνεται το 17% των απορριμμάτων και θάβεται το 83%, ενώ παράλληλα με την αύξηση της ανακύκλωσης πρέπει να μειωθεί και το ποσοστό της ταφής σε κάτω από 30%.

Στα πλαίσια των τοπικών σχεδίων αποκεντρωμένης διαχείρισης οι Δήμοι πρέπει να σχεδιάσουν και να υποδείξουν τις ενδεδειγμένες λύσεις για όλες τις υποδομές διαχείρισης σε συνεργασία κατά το δυνατόν με όμορους Δήμους. Ολοκληρώθηκε η σύνταξη των περιφερειακών σχεδίων και αναμένονται τα αντίστοιχα των Δήμων.

Οι Δήμοι, εκτός της συλλογής και μεταφοράς κάθε είδους αποβλήτων, πρέπει άμεσα να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν το δικό τους (τοπικό) σύστημα διαλογής στην πηγή. Είναι υπό διαμόρφωση ο νέος ενιαίος κανονισμός καθαριότητας και επιδιώκεται η αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης του Έλληνα πολίτη από τα 15 κιλά/έτος στα 110 κιλά/έτος, που αποτελεί τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Καθώς ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης αναβαθμίζεται και ο Δήμος από ‘‘συλλέκτη’’ μετατρέπεται σε ‘‘διαχειριστή’’, έχει τη δυνατότητα να συλλέγει, δεματοποιεί, δημοπρατεί και διαθέτει τα ανακυκλώσιμα υλικά. Οι επιλογές και η λειτουργία του θα έχει άμεσες επιπτώσεις στα οικονομικά του πολίτη. Η κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην αύξηση των δυνατοτήτων του Δήμου και παράλληλα να προσφέρει νέες θέσεις εργασίας.

Η ανακύκλωση και ακόμη περισσότερο η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων, που αποτελεί υπερσύνολο της ανακύκλωσης, συνιστούν δραστηριότητες με πολλαπλά περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Αυτά είναι η μείωση της ποσότητας των αποβλήτων που οδηγούνται σε χώρους τελικής διάθεσης, η μείωση της κατανάλωσης πρωτογενών πρώτων υλών και η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Ο νέος νόμος απαιτεί τη συμμετοχή, τη συνεργασία και τον ενεργό ρόλο των τριών πυλώνων της ανακύκλωσης με ταυτόχρονη ανακατανομή των ρόλων αυτών. Δηλαδή:

α) η τοπική αυτοδιοίκηση,

β) τα ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και

γ) η κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία με σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων του 2015.

Με το νέο Νόμο συνδέονται τα τέλη καθαριότητας των Δήμων με την απόδοση της ανακύκλωσης, δημιουργείται για τον πολίτη η υποχρέωση διαχωρισμού των αποβλήτων στην πηγή και θα επιβάλλεται νέα διαδικασία πληρωμής με βάση την περιβαλλοντική απόδοση των νοικοκυριών (Πληρώνω Όσο Πετάω).

Οι Δήμοι με τους πολίτες επιβάλλεται να μειώσουν τα οργανικά τους απορρίμματα που καταλήγουν στον κάδο και μία ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος μείωσης αποτελεί και η κομποστοποίηση, με την ετήσια δυνατή απόδοση της στο 30 – 45%. Κάθε Δήμος οφείλει να σχεδιάσει το δικό του ολοκληρωμένο πρόγραμμα κομποστοποίησης, να το μελετήσει από τεχνικής και οικονομικής πλευράς, να ξεκινήσει με πιλοτική εφαρμογή και σταδιακά να το επεκτείνει.

Από την ημερίδα προέκυψε ξεκάθαρα η ελλιπής ενημέρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολιτών για το νέο νομοθετικό πλαίσιο, η άγνοια για τους διαθέσιμους πόρους 1,1 δις ευρώ καθώς και για τους τρόπους διάθεσης – διεκδίκησης τους. Βέβαια, κοινή διαπίστωση ήταν ότι ο σχεδιασμός και οι διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Ενώ η παράλληλη εργασία σε όλα τα επίπεδα μπορεί να κερδίσει τον χαμένο χρόνο και να εξασφαλίσει την επιτυχία του εγχειρήματος.

Αναμφίβολα όλο το βάρος πέφτει στον απλό πολίτη, ο οποίος μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση μόνο με τη συνεχή ενημέρωση – εκπαίδευση του και την αναζήτηση ανάληψης ευθυνών από Κυβέρνηση – Περιφέρεια – Δήμο – Συμπολίτες, για την υιοθέτηση και λειτουργία ενός λογικού, αποτελεσματικού και δίκαιου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΙΤΗ – ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ.

Για το Σύλλογο

Ο Πρόεδρος

Γιάννης Τσακίρης

Μοίρασε το άρθρο!