24 η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

5images
24η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στις 3 Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00
για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας
διάταξης:
ΘΕΜΑ 1o: «Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια με
τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών
χαρών της Δ.Ε. Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου» συνολικού
προϋπολογισμού ύψους 67.096,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και Ψήφιση πίστωσης».
ΘΕΜΑ 2o: «Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια με
τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών
χαρών της Δ.Ε. Μυγδονίας του Δήμου Ωραιοκάστρου» συνολικού
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 29-7-2016
Αρ. Πρωτοκόλλου : 16531
ΓΡΑΦΕΙΟ Οικονομικής Επιτροπής
Τηλ. Γραμματείας: 231330 4095
Email: grammateia-oe@oraiokastro.gr2
προϋπολογισμού ύψους 66.907,92 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και Ψήφιση πίστωσης».
ΘΕΜΑ 3o: «Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια με
τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών
χαρών της Δ.Ε. Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου» συνολικού
προϋπολογισμού ύψους 66.876,92 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και Ψήφιση πίστωσης».
ΘΕΜΑ 4o: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του από 19/07/2016
πρακτικού δημοπρασίας που ολοκληρώθηκε στις 19/07/2016 και την
κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» Αρ.μελ: 19/2016
ΘΕΜΑ 5o: «Ψήφιση πίστωσης 3.224,00 ευρώ για προμήθεια ενός ψυγείου
και ενός ψυγείο-καταψύκτη, για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου,
της υπηρεσίας Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Παιδείας».
ΘΕΜΑ 6o: Ψήφιση Πίστωσης ποσού 14.880,00 ευρώ για την ανακατασκευή
χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Πενταλόφου του Δήμου Ωραιοκάστρου.
ΘΕΜΑ 7o: Ψήφιση Πίστωσης ποσού 7.049,28 ευρώ για εργασίες συντήρησης
αρδευτικού δικτύου γηπέδου ποδοσφαίρου Νεοχωρούδας.
ΘΕΜΑ 8o: Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.998,07 € σε ΚΑΕ 25.7326.1008 και
ανάθεση του έργου «Κατασκευή τεχνικού ομβρίων στην Δ.Κ. Δρυμού».
ΘΕΜΑ 9o: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΈΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» προϋπολογισμού
24.800,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 10o: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» προϋπολογισμού 24.800,00
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 11o: «ΕΝΑΜΟΡΝΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ3
ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ» προϋπολογισμού 24.613,38
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 12o: «Υπηρεσίες ηλεκτρονικής Βάσης Πληροφοριών θέσεων
εργασίας, μέσω διαδικτύου για ενημέρωση των ανέργων πολιτών του Δήμου
Ωραιοκάστρου» προϋπολογισμού 24.800,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 13o: «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»
προϋπολογισμού 5.580,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 14o: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ προϋπολογισμού
24.800,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 15o: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ προϋπολογισμού
17.360,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
Αντιδήμαρχος
Διοικητικού – Οικονομικού – Προγραμματισμού &
Ωραιοκάστρου

Μοίρασε το άρθρο!