23η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

5images

23η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό
κατάστημα επί της οδού Κομνηνών 76 στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων
(ισόγειο),ι στις 29 Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00
για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας
διάταξης:
ΘΕΜΑ 1o: Ψήφιση πίστωσης ποσού 199,54€ για την συνεχιζόμενη
προμήθεια «αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μηχανημάτων,
φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης « λόγω μεταβολής του
συντελεστή Φ.Π.Α.
ΘΕΜΑ 2o: Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.488,00€ σε βάρος Κ.Α εξόδου
10/7134.1003 με τίτλο «Προμήθεια λογισμικού», προϋπολογισμού 2016.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 25-7-2016
Αρ. Πρωτοκόλλου : 16204
ΓΡΑΦΕΙΟ Οικονομικής Επιτροπής
Τηλ. Γραμματείας: 231330 4095
Email: grammateia-oe@oraiokastro.grΘΕΜΑ 3o: Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.370,19 € για την Υποστήριξη του
Δήμου Ωραιοκάστρου για τη χρηματοδότηση δράσεων ίδρυσης & λειτουργίας
δομών αντιμετώπισης φτώχειας – κοινωνικού παντοπωλείου και κοινωνικού
φαρμακείου.
ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση των με αρ.πρωτ. 3 και 4/27-06-2016 πρακτικών της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Γνωμοδότησης και Αξιολόγησης όλων
των προμηθειών, για τον διαγωνισμό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ.
ΘΕΜΑ 5o: Κατακύρωση του πρακτικού Διεξαγωγής Πλειοδοτικής
Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοσίου Λατομικού χώρου αδρανών
υλικών στη θέση << Ντεβέ Καρά >> στην Δημοτική Κοινότητα Δρυμού,
εμβαδού 85,448 στρεμμάτων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
Αντιδήμαρχος
Διοικητικού – Οικονομικού – Προγραμματισμού &
Ωραιοκάστρου

Μοίρασε το άρθρο!