22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

images
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ
22η/ 2016 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Κομνηνών
76 την Πέμπτη 29-12-2016 ώρα 18:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ, για
τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73-75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α’ ).
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1o: Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην
κτηματική περιοχή Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου.( Συμεωνίδης Γ. –
Παπακωνσταντίνου Ε. Ο.Ε.)
ΘΕΜΑ 2o: Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην
κτηματική περιοχή Μελισσοχωρίου του Δήμου Ωραιοκάστρου( Παπαεμμανουήλ Ι.)
ΘΕΜΑ 3o: Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην
κτηματική περιοχή Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου. ( Πορτοκαλίδης Γ. –
Ιωνική Σφολιάτα Α.Ε.)
ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση ή μη άδειας στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου, για είσοδο-έξοδο
οχήματος σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης εντός των οικισμών του Δήμου
Ωραιοκάστρου και των περιοχών επέκτασής τους, όπου υπάρχει εγκεκριμένο και
θεσμοθετημένο ρυμοτομικό σχέδιο.( Ζερβακάκου Γλυκερία)
ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση ή μη άδειας στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου για είσοδο-έξοδο
οχήματος σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης εντός των οικισμών του Δήμου Ωραιοκάστρου και των περιοχών επέκτασής τους, όπου υπάρχει εγκεκριμένο και
θεσμοθετημένο ρυμοτομικό σχέδιο.(Ζερβακάκος Βασίλειος)
ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση ή μη άδειας στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου, για είσοδο-έξοδο
οχήματος σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης εντός οικισμών του Δήμου Ωραιοκάστρου
και των περιοχών επέκτασής τους, όπου υπάρχει εγκεκριμένο και θεσμοθετημένο
ρυμοτομικό σχέδιο.( Χρυσίδης Χαράλαμπος)
ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση ή μη άδειας στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου για είσοδο-έξοδο
οχήματος σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης εντός οικισμών του Δήμου Ωραιοκάστρου
και των περιοχών επέκτασής τους, όπου υπάρχει εγκεκριμένο και θεσμοθετημένο
ρυμοτομικό σχέδιο.( Μπανάτης Ιωάννης)
ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση ή μη άδειας στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου για είσοδο-έξοδο
οχήματος σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης εντός των οικισμών του Δήμου
Ωραιοκάστρου και των περιοχών επέκτασής τους, όπου υπάρχει εγκεκριμένο και
θεσμοθετημένο ρυμοτομικό σχέδιο.(Κόττα Παναγιώτα)
ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση ή μη άδειας στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου για είσοδο-έξοδο
οχήματος σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης εντός των οικισμών του Δήμου
Ωραιοκάστρου και των περιοχών επέκτασής τους, όπου υπάρχει εγκεκριμένο και
θεσμοθετημένο ρυμοτομικό σχέδιο.(Βασιλειάδης Κων/νος)
ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση ή μη ανανέωσης άδειας στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου για
είσοδο-έξοδο οχήματος σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης εντός οικισμών του Δήμου
Ωραιοκάστρου και των περιοχών επέκτασής τους, όπου υπάρχει εγκεκριμένο και
θεσμοθετημένο ρυμοτομικό σχέδιο.(Κομεσίδου Ναταλία)
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση ή μη ανανέωσης άδειας στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου για
είσοδο-έξοδο οχήματος σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης εντός των οικισμών του
Δήμου Ωραιοκάστρου και των περιοχών επέκτασής τους, όπου υπάρχει
εγκεκριμένο και θεσμοθετημένο ρυμοτομικό σχέδιο.(Τσαλουχίδης Αντώνης).
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση ή μη άδειας στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου για είσοδο-έξοδο
οχήματος σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης εντός των οικισμών του Δήμου
Ωραιοκάστρου και των περιοχών επέκτασής τους, όπου υπάρχει εγκεκριμένο και
θεσμοθετημένο ρυμοτομικό σχέδιο.(Τσιτουρίδου Ιωάννα).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΝΤ/ ΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Κοινοποίηση : Δήμαρχο Ωραιοκάστρου

Μοίρασε το άρθρο!