Η Τοπική Ανάπτυξη είναι υπόθεση όλων

Μετά την πρώτη συνάντηση (31/3/2019), στο Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης, παλαιοί πρόσκοποι, ενήλικα μέλη του 1ου Συστήματος Προσκόπων Θέρμης και ενδιαφερόμενοι πολίτες, ανταποκρίθηκαν και στην πρώτη ανοικτή συνεδρίαση, στις 13/4/2019, στην Λέσχη του 1ου Συστήματος Προσκόπων Θέρμης διαμόρφωσαν ένα κατ αρχήν σχέδιο δράσης, προσανατολισμένο στην Τοπική (Κοινοτική) Ανάπτυξη, τις πρώτες Κυριακές κάθε μήνα, όλο το 2019…