11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

κατάλογος

11η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ωραιοκάστρου
που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, την Τρίτη
12 Ιουλίου 2016 και ώρα 21:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης έγκρισης προέγκρισης ή μη ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ –ΚΑΦΕ –ΜΠΑΡ)» της εταιρείας ΝΕΦΕΛΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕ, επί της οδού Αγ.
Γεωργίου 64 & Θεσσαλονίκης της Δ.Κ. Ωραιοκάστρου του Δ.
Ωραιοκάστρου».
ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης έγκρισης προέγκρισης ή μη ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος:
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ
ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝ.ΠΟΤΩΝ (ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ -ΚΑΦΕ)» για το
κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Θεσσαλονίκης 76 της
Δ.Κ. Ωραιοκάστρου του Δ. Ωραιοκάστρου της κ. ΜΑΣΑΤΛΗ
Ελισάβετ του Κυριάκου.
ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης έγκρισης για άδεια χρήσης μουσικής – μουσικών
οργάνων για τρία έτη για το κατάστημα «Καφενείο με
ηλεκτρονικά», επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 12, της Δ.Κ.
Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου, του κ. Μαστορίδη
Νικολάου.
ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης έγκρισης για άδεια χρήσης μουσικής – μουσικών
οργάνων για τρία έτη για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΠΙΤΣΑΡΙΑ», επί της οδού Ακακίας 30, της Δ.Κ.
Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου, του κ. Παρχαρίδη Παύλου.
ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης έγκρισης για άδεια χρήσης μουσικής – μουσικών
οργάνων για τρία έτη της επιχείρησης με την επωνυμία:
ΚΟΥΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ για το κατάστημα << ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝ. ΠΟΤΩΝ –
ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ>> που βρίσκεται επί της οδού Θεσσαλονίκης 71
– Ευτυχίας 1, της Δ.Κ. Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου.
ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης έγκρισης για άδεια χρήσης μουσικής – μουσικών
οργάνων της επιχείρησης του Κωστόπουλου Αλέξανδρου, επ’
Αορίστου για το κατάστημα «Επιχείρηση μαζικής εστίασης
πλήρους γεύματος ΤΑΒΕΡΝΑ, ΟΥΖΕΡΙ», επί της οδού
Θεσσαλονίκης 76, της Δ.Κ. Ωραιοκάστρου, του Δήμου
Ωραιοκάστρου.
ΘΕΜΑ 7ο: Εξέταση αίτησης Παύλου Παρχαρίδη του Τριαντάφυλλου για
μετονομασία στάσης ΟΑΣΘ στην περιοχή της Γαλήνης.
ΘΕΜΑ 8ο:Λήψη απόφασης για ονοματοδοσία στάσεων ΟΑΣΘ της
εναλλακτικής γραμμής Νο 55Ρ «Σταυρούπολη – Νεοχωρούδα).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Κ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΦΟΥΝΑΚΗΣ

Μοίρασε το άρθρο!