“Χρειάζεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση τον Εθελοντισμό;”

Το ερώτημα που μπαίνει από την αρχή, είναι αν η τοπική αυτοδιοίκηση χρειάζεται τον εθελοντισμό. Η απάντηση πιστεύω ότι είναι ναι, γιατί αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε υγιούς κοινωνίας και προϋποθέτει υψηλό αίσθημα ευθύνης και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Κανένας Δήμος δεν μπορεί να πραγματοποιήσει το όραμά του, αν δεν έχει την ενεργό συμπαράσταση της κοινωνίας … Συνεχίστε να διαβάζετε το “Χρειάζεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση τον Εθελοντισμό;”.