Χορήγηση στους συνδυασμούς καταστάσεων οφειλετών των ΟΤΑ (εγκύκλιος)

Σε εγκύκλιό του το ΥΠΕΣ σημειώνει:

Όπως ρητά προβλέπεται στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α΄138), απαγορεύεται η χρηματοδότηση και κάθε είδους παροχή προς τους περιφερειακούς και δημοτικούς συνδυασμούς και προς τους υποψήφιους, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους, από φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι οφειλέτες των οικείων περιφερειακών ενοτήτων ή δήμων για ποσό που υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ. Εφόσον ζητηθεί, οι ανωτέρω οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παραδώσουν, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, στους επικεφαλής των αντίστοιχων συνδυασμών καταστάσεις οφειλετών για ποσά άνω των 1.000 ευρώ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΟΦΕΙΛΕΣ

Μοίρασε το άρθρο!