ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΥ 1960

Κάντε ένα ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία της Θεσσαλονίκης μέσα από  μία σειρά αεροφωτογραφιών που δείχνουν πως ήταν η πόλη μας από ψηλά την δεκαετία του 1960.

Αποτέλεσμα εικόνας για φωτογραφιες θεσσαλονικη 1960Αποτέλεσμα εικόνας για φωτογραφιες θεσσαλονικη 1960

Αποτέλεσμα εικόνας για φωτογραφιες θεσσαλονικη 1960Αποτέλεσμα εικόνας για φωτογραφιες θεσσαλονικη 1960

Αποτέλεσμα εικόνας για φωτογραφιες θεσσαλονικη 1960Αποτέλεσμα εικόνας για φωτογραφιες θεσσαλονικη 1960

Αποτέλεσμα εικόνας για φωτογραφιες θεσσαλονικη 1960Αποτέλεσμα εικόνας για φωτογραφιες θεσσαλονικη 1960

Αποτέλεσμα εικόνας για φωτογραφιες θεσσαλονικη 1960Αποτέλεσμα εικόνας για φωτογραφιες θεσσαλονικη 1960

Αποτέλεσμα εικόνας για φωτογραφιες θεσσαλονικη 1960Αποτέλεσμα εικόνας για φωτογραφιες θεσσαλονικη 1960

Αποτέλεσμα εικόνας για φωτογραφιες θεσσαλονικη 1960Αποτέλεσμα εικόνας για φωτογραφιες θεσσαλονικη 1960

Αποτέλεσμα εικόνας για φωτογραφιες θεσσαλονικη 1960Αποτέλεσμα εικόνας για φωτογραφιες θεσσαλονικη 1960

Αποτέλεσμα εικόνας για φωτογραφιες θεσσαλονικη 1960Αποτέλεσμα εικόνας για φωτογραφιες θεσσαλονικη 1960

Αποτέλεσμα εικόνας για φωτογραφιες θεσσαλονικη 1960Αποτέλεσμα εικόνας για φωτογραφιες θεσσαλονικη 1960

Αποτέλεσμα εικόνας για φωτογραφιες θεσσαλονικη 1960Αποτέλεσμα εικόνας για φωτογραφιες θεσσαλονικη 1960

 

Αποτέλεσμα εικόνας για φωτογραφιες θεσσαλονικη 1960Αποτέλεσμα εικόνας για φωτογραφιες θεσσαλονικη 1960

Αποτέλεσμα εικόνας για φωτογραφιες θεσσαλονικη 1960Αποτέλεσμα εικόνας για φωτογραφιες θεσσαλονικη 1960

Αποτέλεσμα εικόνας για φωτογραφιες θεσσαλονικη 1960Αποτέλεσμα εικόνας για φωτογραφιες θεσσαλονικη 1960

 

Μοίρασε το άρθρο!