Το σύνολο προσφύγων στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την χώρα (ΠΙΝΑΚΑΣ)

P50300141

31.05/2016

Ένας πίνακας δείχνει την κατανομή των προσφύγων σε όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με τον πίνακα το μεγαλύτερο ποσοστό βρίσκεται στη Κεντρική Μακεδονία.

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, δίνει στην δημοσιότητα έναν πίνακα με την κατανομή προσφύγων κατά νομούς. Σύμφωνα με τους αριθμούς, οι περισσότεροι πρόσφυγες βρίσκονται στη Κεντρική Μακεδονία.

Τους περισσότερους πρόσφυγες στην Κεντρική Μακεδονία «φιλοξενεί» ο Νομός Κιλκίς με 13.073, ενώ στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται 8.193 πρόσφυγες. Το γενικό σύνολο της χώρας αγγίζει τους 53.364 πρόσφυγες.

Έχοντας τα στοιχεία του πίνακα, η ΠΕΔΚΜ, ζητά από την κυβέρνηση μία δίκαιη, ισόρροπη και γεωγραφικά ορθολογική κατανομή των προσφύγων της χώρας σε Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Κρήτη, Ήπειρο.

«Δεν πρέπει να δεχθούμε την αδικία που συμβαίνει σήμερα σε βάρος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Καλούμε την Κυβέρνηση, η οποία έχει την ευθύνη της διοίκησης του προσφυγικού προβλήματος, να αντιληφθεί το λογικό και δίκαιο του αιτήματός μας και να άρει την αδικία» αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΕΚΔΜ, Λάζαρος Κυρίζογλου.

Δείτε τον αναλυτικό πίνακα:

Περιφέρειες Πληθυσμός Χώρας Ποσοστό Πληθυσμού Περιφέρειας επί του συνολικού Ποσοστού της  χώρας (%) Ποσοστό Κατανομής Προσφύγων ανά Περιφέρεια (%)
A. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (πληθυσμός: 1.885.587) 10.940.777 17,23 47,00
1.Νομός Κιλκίς
α. Νέα Καβάλα (Πολύκαστρο)                   : 4.086
β. Χέρσο (Δ.Κιλκίς)                                          : 3.987
γ. Εύζωνοι κλπ (Πολύκαστρο)                     : 5.000
     Σύνολο προσφύγων: 13.073
2.Νομός Θεσσαλονίκης
α. Λιμάνι 383
β. Π.Στρατόπεσο “Αναγνωστοπούλου” 1.850
γ. Σίνδος (εργοστάσιο) 609
δ. Δερβένι (ΑΛΕΞΙΛ) 782
ε. Λαγκαδίκια 867
στ. Αποθήκες Φέσος Ωραιόκαστρο 1.431
ζ. Βαγιοχώρι 9
η. Σόφτεξ (φυλακές Διαβατών) 994
θ. Καλοχώρι (Αποθήκες Ηλιάδη) 486
ι. Καβαλάρι 212
ια. Σίνδος (βιολογικός) 570
     Σύνολο προσφύγων: 8.193
3.Νομός Πιερίας
α. Κάμπινγκ ΝΗΡΕΑΣ 366
β. Σκοτίνα (Ξενοδοχείο Ορφέας) 207
γ. Κτήμα Ηρακλή 198
δ. Πρώην Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου 1.122
     Σύνολο προσφύγων: 1.893
4.Νομός Ημαθίας
α. Στρατόπεδο Αρματωλού Κόκκινου Αγία Βαρβάρα Βέροιας                                 : 395
β. Στρατόπεδο Γ.Πελάγου, Αλεξάνδρεια: 768
     Σύνολο προσφύγων: 1.163
5.Νομός Πέλλας
α. Παλιά Σφαγεία Γιαννιτσών                      : 761
Σύνολο Περιφέρειας  : 25.083
Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (πληθυσμός: 3.787.386) 34,62 27,07
     Σύνολο προσφύγων: 14.446
Γ. ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ (πληθυσμός: 1.056.513) 9,66 0,61
     Σύνολο προσφύγων: 324
Δ. ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 16,04
α. Λέσβος                                                             : 4.144
β. Χίος                                                                    : 2.411
γ. Σάμος                                                                : 1.083
δ. Κως                                                                     : 345
ε. Λέρος                                                                 : 509
στ. Κάλυμνος                                                       : 7
ζ. Ρόδος                                                                  : 61
     Σύνολο προσφύγων: 8.560
Ε. ΗΠΕΙΡΟΣ (πληθυσμός: 339.721) 3,11 3,74
     Σύνολο προσφύγων: 1.995
ΣΤ. ΘΕΣΣΑΛΙΑ (πληθυσμός: 737.485) 6,74 1,67
     Σύνολο προσφύγων: 889
Ζ. ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ (πληθυσμός: 559.457) 5,11 2,40
     Σύνολο προσφύγων: 1.282
Η. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ (Δράμα-Καβάλα) (πληθυσμός: 605.826) 5,54 1,47
     Σύνολο προσφύγων: 785
Θ. ΚΡΗΤΗ (πληθυσμός: 682.928) 6,24 0,00
     Σύνολο προσφύγων: 0
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ: 53.364

Γράφτηκε από τον 

Μοίρασε το άρθρο!