Το νέο πρόγραμμα για 26 χιλιάδες ανέργους, ηλικίας 29 έως 64 ετών, με εγγυημένη απασχόληση έξι μηνών σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα

°ðÞ ôèî ªùîåäòÝáóè ôïù Ëðïùòçéëïà ªùíâïùìÝïù óôèî °Ýõïùóá Ëðïùòçéëïà ªùíâïùìÝïù, óôè µïùìÜ, ºùòéáëÜ 13 »áòôÝïù 2011. °¦¶ »¦¶/www.papandreou.gr/µ°ª¹¤¸ª ¼¹¤¸ª

28/02/2016

Με το νέο σχεδιασμό ο άνεργος που θα προσληφθεί, θα λαμβάνει, μαζί με την εργοδοτική συμμετοχή, 5.500 ευρώ, ενώ με τον αρχικό ο άνεργος λάμβανε μόλις 1.600 ευρώ καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Το νέο πρόγραμμα αφορά σε 10 κλάδους της ελληνικής οικονομίας και σε 44 ειδικότητες και όχι σε 3 που προβλεπόταν αρχικώς. Το ανακληθέν voucher απευθυνόταν μόνο στον τεχνικό κλάδο, τον κλάδο διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και στις νέες τεχνολογίες. Μάλιστα, οι ιθύνοντες του αρχικού σχεδιασμού του προγράμματος πριμοδοτούσαν τον κατασκευαστικό τομέα με τη διοχέτευση 10.000 ανέργων από το σύνολο των 16.000, παρότι σκοπός του προγράμματος ήταν η ενίσχυση των δυναμικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας και όχι οι τομείς που παρουσιάζουν ύφεση όπως ο τεχνικός κλάδος.

Με το νέο σχεδιασμό, οι άνεργοι θα λαμβάνουν, ανά ειδικότητα, πιστοποίηση γνώσεων και προσόντων που για πρώτη φορά θα βασίζεται σε ένα ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων και συμβουλευτικής, το οποίο είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τα ΚΕΚ.

Η ορθολογικότερη αναμόρφωση του προγράμματος επιτεύχθηκε διότι η ηγεσία του υπουργείου βελτίωσε προς όφελος των ανέργων την αναλογία της κατανομής των κονδυλίων. Στο νέο πρόγραμμα το 80% των 112 εκατ. κατευθύνεται για ενίσχυση των ανέργων και μόλις το 20%στους φορείς κατάρτισης. Ο αρχικός σχεδιασμός του προγράμματος διέθετε το 75% του προϋπολογισμού στους φορείς πρακτικής κατάρτισης και το υπόλοιπο 25% στους ανέργους.

Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει, για πρώτη φορά, τη διαμόρφωση και τη διάθεση συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών των ειδικοτήτων στους παρόχους κατάρτισης, προκειμένου να υπάρχει ενιαίο σώμα γνώσεων και δεξιοτήτων που θα παρέχεται στους ανέργους και όχι κάθε πάροχος να σχεδιάζει από μόνος του το πρόγραμμα σπουδών. Επίσης, θα δημιουργηθούν οδηγοί κατάρτισης που θα πρέπει να ακολουθούν οι πάροχοι κατάρτισης.

Συνολικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει 130 ώρες κατάρτισης και συμβουλευτική καθοδήγηση για την επιλογή από τους ανέργους του προγράμματος κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν με βάση το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, την πιθανή εργασιακή εμπειρία τους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και εν γένει τα ενδιαφέροντά τους. Η επαγγελματική συμβουλευτική θα δίδεται με τη μορφή εξατομικευμένης παρέμβασης, αλλά και ομαδικής συμβουλευτικής υποστήριξης. Θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον 6 συνεδρίες, εκ των οποίων, 2 από αυτές θα παρέχονται σε ομαδική βάση και σε ωφελούμενους με κοινά επαγγελματικά χαρακτηριστικά ή κοινούς επαγγελματικούς στόχους.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης 2014-2020 από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΙΘ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΟΠΠΕΠ
1 ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ
3 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
4 ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (MERCHANDISER) ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (MERCHANDISER)
LOGISTICS ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΟΠΠΕΠ
5 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
6 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / ΔΙΑΛΟΓΕΑΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ
7 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΟΠΠΕΠ
8 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ & ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ & ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
9 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΣ
10 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
11 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
12 ΤΕΧΝΙΚΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
13 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΤΗΣ – ΥΔΡΟΒΟΛΙΣΤΗΣ) ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΤΗΣ – ΥΔΡΟΒΟΛΙΣΤΗΣ)
14 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ
15 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ
16 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ – ΜΟΝΩΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ – ΜΟΝΩΤΗΣ
17 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ
18 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
19 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ
20 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
21 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
22 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
23 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
24 TΕΧΝΙΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ
25 TΕΧΝΙΤΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ
26 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ – ΓΥΨΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΟΠΠΕΠ
27 ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ
28 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
29 ΛΙΝΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΛΙΝΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
30 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
31 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
32 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
33 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/-ΣΤΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/-ΣΤΡΙΑ
ΤΠΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΟΠΠΕΠ
34 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
35 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ        ΤΕΧΝΙΚΟΣ           ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ        Η/Υ SOFTWARE
36 ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
37 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
38 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΟΠΠΕΠ
39 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
40 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
41 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ – ΠΟΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΟΠΠΕΠ
42 ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ
43 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΟΠΠΕΠ
44 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Πηγή: Euro2Day

Μοίρασε το άρθρο!