Τουρισμός για όλους: Νέα ημερομηνία για όσους «έχασαν» τις αιτήσεις (ΑΦΜ)

Παράταση στην κατάθεση αιτήσεων για το πρόγραμμα ”Τουρισμός για όλους” δίνεται από αρμόδιο υπουργείο Τουρισμού.  Η παράταση αυτή κρίθηκε απαραίτητη λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος των πολιτών αλλά και των προβλημάτων που παρατηρήθηκαν στις καταχωρήσεις το πρώτο διάστημα. Οι ενδιαφερόμενοι του «Τουρισμός για όλους», θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στην ηλεκτρονική εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Σε περίπτωση συζύγων την αίτηση υποβάλει ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογικής δήλωσης φυσικών προσώπων, ο έτερος μπορεί να καταχωρηθεί ως ωφελούμενος του προγράμματος.

Σε περίπτωση προβλήματος με ήδη υποβληθείσες αιτήσεις στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» παρακαλούμε όπως αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: tourism4all@mintour.gr.

Μοίρασε το άρθρο!