Τι ποσό θα λάβει η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης

Βάσει της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης Ιουλίου, η Ελλάδα προβλέπεται να λάβει από το Ταμείο Ανάκαμψης περίπου 32 δις ευρώ από τα 500 δις ευρώ που θα δοθούν συνολικά, εκ των οποίων τα 19,5 δις ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις και τα 12,5 δις ευρώ αφορούν δάνεια.

Η προθεσμία για την υποβολή των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι η 30η Απριλίου 2021. Ωστόσο, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να υποβάλουν τα προσχέδια από τις 15 Οκτωβρίου 2020.

Σύμφωνα με πηγές της Κομισιόν, οι πρώτες εκταμιεύσεις από το Μηχανισμό δεν αναμένεται να ξεκινήσουν νωρίτερα από το Μάιο του 2021

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν ενθαρρύνει έντονα τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στα σχέδιά τους επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις σε τομείς όπως οι καθαρές τεχνολογίες, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, η επαναφόρτιση και ο ανεφοδιασμός καυσίμων, οι βιώσιμες και έξυπνες μεταφορές, οι ευρυζωνικές υπηρεσιες σε περιοχές και νοικοκυριά ( συμπεριλαμβανομένων των δικτύων οπτικών ινών και 5G), ο εκσυγχρονισμός και η ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και των υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών και υγειονομικών συστημάτων), τα βιομηχανικά δεδομένα, η προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων για την υποστήριξη ψηφιακών δεξιοτήτων και εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης για όλες τις ηλικίες, κ.α.

Η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να συμφωνήσουν το συντομότερο δυνατόν σχετικά με τη νομοθετική πρόταση, ώστε ο Μηχανισμός να τεθεί σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Μοίρασε το άρθρο!