Τι ισχύει όταν το ακίνητο που νοικιάζετε βγει στον πλειστηριασμό

Τι συμβαίνει μετά τον πλειστηριασμό ενός ακινήτου, όταν υπάρχει συμβόλαιο ενοικίασης; Κατά πόσο προστατεύεται ο ενοικιαστής από το συμβόλαιο που έχει υπογράψει; Απαντήσεις δίνει η καναλωτική οργάνωση, Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.

Ενοικιάσεις για επιχειρηματικό σκοπό

Όπως τονίζεται στη σχετική ενημέρωση «δυστυχώς, μετά από την 1.1.2022, αν το ακίνητο που πλειστηριάστηκε ήταν μισθωμένο για επιχειρηματικό σκοπό, αυτός που το απέκτησε από τον πλειστηριασμό έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη μίσθωση, οπότε αυτή λύεται μετά την πάροδο 6 μηνών από την καταγγελία».

Ενοικιάσεις κατοικιών

Αν πάλι το ακίνητο που πλειστηριάστηκε ήταν μισθωμένο ως κατοικία, αυτός που το απέκτησε από τον πλειστηριασμό έχει επίσης δικαίωμα να καταγγείλει τη μίσθωση οπότε η μίσθωση λύεται μετά την πάροδο 6 μηνών από την καταγγελία. Αλλά στις περιπτώσεις των κατοικιών η καταγγελία της μίσθωσης δεν μπορεί να γίνει πριν παρέλθει η ελάχιστη διάρκεια μίας μίσθωσης κατοικίας, που είναι 3 χρόνια.

Πότε συνεχίζεται η μίσθωση

Είναι στη διακριτική ευχέρεια του νέου ιδιοκτήτη, αν θέλει, να συνεχίσει τη μίσθωση εισπράττοντας έκτοτε τα ενοίκια, αφού με τον πλειστηριασμό υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εκμισθωτή.

Υπενθυμίζεται ότι, αν ο ιδιοκτήτης νοικιάσει το ακίνητο σε τρίτο μετά την επιβολή της κατάσχεσης (και πριν από τον πλειστηριασμό) ή απλώς του παραχωρήσει τη χρήση με βάση άλλη έννομη σχέση, αυτή μπορεί να καταγγελθεί από τον υπερθεματιστή (αυτόν που το απέκτησε από τον πλειστηριασμό) μέσα σε προθεσμία 2 μηνών από τη μεταγραφή της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης. Με την καταγγελία αυτή η μίσθωση ή άλλη έννομη σχέση λύεται μετά από 2 μήνες.

Οι καταναλωτές που αντιμετωπίζουν προβλήματα με πλειστηριασμένα ακίνητα μπορούν να επικοινωνούν με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.

 

Μοίρασε το άρθρο!