Την Τετάρτη 2 Μαρτίου ξεκινά η ενισχυτική διδασκαλία

114.medium

Την Τετάρτη, 2 Μαρτίου, θα ξεκινήσει, τελικά, η ενισχυτική διδασκαλία στα επιλεγμένα γυμνάσια ανά τη χώρα. Όπως προκύπτει από σχετική εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας, όλες οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.), μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων σήμερα (Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου, ώρα 14.00) και μέχρι αύριο, Τρίτη 1 Μαρτίου, θα πρέπει να προβούν στην επιλογή των διδασκόντων που θα απασχοληθούν στο Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Αν και το υπουργείο είχε θέσει στόχο την έναρξη της Ενισχυτικής το αργότερο μέχρι τέλη Ιανουαρίου, ώστε να επωφεληθούν το ταχύτερο δυνατόν οι μαθητές που χρήζουν βοήθειας σε βασικά μαθήματα του σχολικού προγράμματος, οι διαδικασίες διήρκεσαν περισσότερο από το αρχικώς προγραμματισμένο.

Έτσι, η επιλογή των διδασκόντων και η έναρξη του προγράμματος της Ενισχυτικής θα γίνουν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ειδικότερα, μέχρι αύριο το μεσημέρι, σε λιγότερο από 24 ώρες, δηλαδή, από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, η κάθε ΔΔΕ θα πρέπει να αναρτήσει τους πίνακες με τα ονόματα όλων των αιτούντων, στ γραφεία και την ιστοσελίδα της, καθώς και να αναρτήσει πίνακα όπου θα αποτυπώνεται η κατανομή ειδικοτήτων – ωρών ανά Σχολικό Κέντρο Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΣΚΕΔ).

Οι επιλεγέντες, αφού ενημερωθούν για την σειρά κατάταξής τους από τον αναρτημένο πίνακα οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες ΔΔΕ το πρωί της Τετάρτης, 2 Μαρτίου 2016, για να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε ΣΚΕΔ ή ομάδα ΣΚΕΔ, να εκδοθεί η σχετική απόφαση τοποθέτησης και να ξεκινήσουν την εργασία τους άμεσα.

πηγή Newsbeast gr

Μοίρασε το άρθρο!