Τα μέτρα προστασίας στα κολυμβητήρια

Εγκύκλιο στους Δήμους, στην ΚΕΔΕ και στις αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειών, απέστειλε το Υπουργείο Υγείας, αποτυπώνοντας αναλυτικά τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού στις εγκαταστάσεις των κολυμβητικών δεξαμενών με την επανεκκίνηση λειτουργίας τους.

Στις αναλυτικές οδηγίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται μέτρα προστασίας που αφορούν τους λουόμενους και τους θεατές.

Οι λουόμενοι που χρησιμοποιούν την κολυμβητική δεξαμενή οφείλουν:

– Να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις και τις οδηγίες του προσωπικού.

– Να ακολουθούν τους κανόνες ατομικής υγιεινής που είναι αναρτημένοι στους χώρους της κολυμβητικής δεξαμενής (πλύσιμο των χεριών, ατομικό λουτρό καθαριότητας, χρήση σαγιονάρας στα αποδυτήρια).

– Να λαμβάνουν υποχρεωτικά λουτρό καθαριότητας πριν από τη χρήση της κολυμβητικής δεξαμενής.

– Σε περίπτωση χρήσης των αποχωρητηρίων των εγκαταστάσεων, να λαμβάνουν λουτρό καθαριότητας εκ νέου πριν την είσοδό τους στη δεξαμενή.

– Να κάνουν υποχρεωτικά χρήση του ποδολουτήρα, ο οποίος περιέχει υδατικό διάλυμα με 0,3-0,6% διαθέσιμο χλώριο προς απολύμανση των ποδιών, πριν την είσοδό τους στη δεξαμενή

– Να φέρουν αδιάβροχο κάλυμμα κεφαλής (σκουφάκι).

– Να μην εισέρχονται στη δεξαμενή αν πάσχουν από δερματική πάθηση. Άτομα με εκτεταμένες εκδορές, φλύκταινες ή ανοικτά τραύματα οφείλουν να ενημερώνονται για τον κίνδυνο μόλυνσης που διατρέχουν και να αποφεύγουν τη χρήση της δεξαμενής.

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη τήρησης των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης (1,5-2 μέτρα) εντός της κολυμβητικής δεξαμενής, στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού και με την επιφύλαξη των διατάξεων της αριθμ. Δ1α/ΓΠοικ.30608/16.5.2020 ΚΥΑ, ο μέγιστος αριθμός λουόμενων που μπορεί να βρίσκεται κάθε στιγμή εντός του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής υπολογίζεται προς το παρόν ως εξής:

– Ανοιχτές κολυμβητικές δεξαμενές: 1 λουόμενος για κάθε 5 τ.μ. επιφάνειας ύδατος.

– Κλειστές κολυμβητικές δεξαμενές: 1 λουόμενος για κάθε 10 τ.μ. επιφάνειας ύδατος.

Η ως άνω αναλογία θα επικαιροποιείται με νεότερες οδηγίες και με βάση τα νέα επιστημονικά στοιχεία σύμφωνα με την πορεία της εξέλιξης της πανδημίας.

Περαιτέρω, όσον αφορά τους θεατές, αυτοί οφείλουν:

– Να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις (1,5~2m ) κατά την παραμονή τους στους εξώστες των κολυμβητικών δεξαμενών.

– Να παραμένουν στους χώρους των εξωστών και να μην εισέρχονται στους χώρους των λουομένων.

Η Εγκύκλιος περιλαμβάνει αναλυτικά γενικές οδηγίες εξυγίανσης (καθαρισμού/απολύμανσης) των εγκαταστάσεων των κολυμβητικών δεξαμενών και γενικά προληπτικά μέτρα. Επίσης, λεπτομέρειες για την ανάπτυξη προγράμματος καθαριότητας και απολύμανσης των χώρων, τι πρέπει να καθαριστεί/ απολυμανθεί και πόσο συχνά, πως θα γίνει η απολύμανση με βάση τον τύπο της επιφάνειας και του πόσο συχνά αγγίζεται αυτή, ποιοι είναι οι πόροι και ο εξοπλισμός που απαιτείται, πως διενεργείται η απολύμανση σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος σε ένα κολυμβητήριο, πως αναθεωρείται το πρόγραμμα καθαριότητας και απολύμανσης των χώρων, ζητήματα εφαρμογής του προγράμματος καθαριότητας και απολύμανσης των χώρων.  Σημειώνονται, τέλος, τα μέτρα προστασίας της ποιότητα του ύδατος των κολυμβητικών δεξαμενών

Αναλυτικότερα, όλα τα μέτρα προστασίας στην αριθμ. Δ1(δ)/ΓΠοικ32179/22.5.2020 Εγκύκλιο ΕΔΩ

Μοίρασε το άρθρο!