ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ 17ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

P6230003

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 17η
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
ΘΕΜΑ 1ο:
Α) Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2016 για την ένταξη των
μελετών: α) «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΗ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», Προϋπολογισμού 21.916,96 €, β)
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», Προϋπολογισμού 17.360,00 €, γ)
«ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ», Προϋπολογισμού 7.220,00 €
Β) Έγκριση της με αριθμό α) 21/2016 Προεκτίμησης Αμοιβών Μελετών για:
«ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΗ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», Προϋπολογισμού 21.916,96 €, β) Έγκριση της με αριθμό
22/2016 Προεκτίμησης Αμοιβών Μελετών για «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΤΗΣ ΔΕ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», Προϋπολογισμού 17.360,00 €.
Εισηγητής: ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΜΑ 2o: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (αριθμ.
πρωτ. 1227/25-08-2016).
Εισηγητής: ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΜΑ 3o: Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας
περαίωσης εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» με Αρ. Μελέτης: 19/2010 και Αρ. Έργου: 18/2014, της
Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Εισηγητής: ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση καταβολής τόκων υπερημερίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕΣΑΙΟΥ» με Αριθμ. Μελ. 229/2010.
Εισηγητής: ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΜΑ 5ο: Εξέταση αίτησης κας. Πορφυριάδου Φιλαρέτης και κας. Μπάτου
Κυριακής για διαγραφή προσαυξήσεων.
Εισηγητής: ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ3
ΘΕΜΑ 6o: Διαγραφή προσαυξήσεων για οφειλή του κ. Σμαραγδή Θεοδώρου.
Εισηγητής: ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΜΑ 7o:Εξέταση αίτησης κ. Θεοδωρίδη Γαβριήλ για διαγραφή
προσαυξήσεων.
Εισηγητής: ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΜΑ 8o: Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος και ψήφιση
πίστωσης για την εταιρία Δερμάνης Α.Ε.
Εισηγητής: ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΜΑ 9o: Λήψη απόφασης για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση
γεωτεμαχίου εκτάσεως 4.013,11 τ.μ., ως χώρο στάθμευσης, το οποίο
γειτνιάζει με την λατομική περιοχή, στη Δημοτική Κοινότητα Δρυμού.
Εισηγητής: ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΜΑ 10o: Κατανομή ποσού 99.120,00 € (μείον κρατήσεων) στις Σχολικές
Επιτροπές του Δήμου Ωραιοκάστρου για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών
των σχολείων ( Γ΄ κατανομή) και ψήφιση της σχετικής πίστωσης στον Κ.Α.
00.6711.0000 με τίτλο «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές».
Εισηγητής: ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΜΑ 11o: Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (Αρ. απ.
66/2016 Ε.Π.Ζ.).
Εισηγητής: ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΘΕΜΑ 12o: Μετονομασία στάσης Ο.Α.Σ.Θ στην περιοχή «ΓΑΛΗΝΗ»
Ωραιοκάστρου. (Αρ. απ. 67/2016 Ε.Π.Ζ.).
Εισηγητής: ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΘΕΜΑ 13o: Λήψη απόφασης για ονοματοδοσία στάσεων εναλλακτικής
διαδρομής γραμμής 55 του Ο.Α.Σ.Θ. (Αρ. απ. 68/2016 Ε.Π.Ζ.).
Εισηγητής: ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΘΕΜΑ 14o: Kαθορισμός ειδικοτήτων για έγκριση πρόσληψης προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου έτους 2016.
Εισηγητής: ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΜΑ 15o: Παραχώρηση εκτάσεων για χρήση στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. για την
κατασκευή υπόγειων δεξαμενών και αντλιοστασίου.
Εισηγητής: ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΜΑ 16o: Χορήγηση άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής, εντός
ιδιωτικού γυμναστηρίου, στην εταιρία ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΛΑΣ ΙΚΕ με διακριτικό
τίτλο: «Everybody fitness & Kids sports club IKE», που βρίσκεται επί των
οδών Μακεδονικού Αγώνα & Ζάππα, στη Δ.Ε. Ωραιοκάστρου του Δήμου
Ωραιοκάστρου.
Εισηγητής: ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση λειτουργίας του Λαϊκού Πανεπιστημίου Δήμου
Ωραιοκάστρου. Παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων του κτιρίου Παύλου
Μελά για την υλοποίηση του προγράμματος.
Εισηγητής: ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ – ΕΣΑΗ4
ΘΕΜΑ 18o: α) Έγκριση σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου
Ωραιοκάστρου με τον Δήμο Ξάνθης, β) Εξουσιοδότηση Δημάρχου για τις
απαραίτητες ενέργειες και την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας.
Εισηγητής: ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ – ΕΣΑΗ
Σημείωση : Πριν τη συζήτηση των θεμάτων μπορεί να υποβληθούν προτάσεις και ερωτήσεις προς το
Προεδρείο του Δ.Σ. και τον Δήμαρχο από τους πολίτες και τους Δημοτικούς Συμβούλους.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε επίσης στο RealOraiokastro

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ 14ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Σας ζήτησαν φωτοτυπία της ταυτότητάς σας; Δείτε τι πρέπει να προσέξετε

Έρχονται αλλαγές σε οικοδομικές άδειες και αυθαίρετα

Μοίρασε το άρθρο!