ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ 14ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

αρχείο λήψης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1o: «Μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων και διαμορφώσεων-
αναπλάσεων κεντρικών οδών περιοχών του Ωραιοκάστρου και Παλαιοκάστρου».
ΘΕΜΑ 2o: Λήψη απόφασης για άδεια εισόδου-εξόδου της Λαζαρίδου Μαριάνθης
του Στυλιανού, επί της οδού Λεωφ. Δημοκρατίας 60, της Δ. Κ. Ωραιοκάστρου του
Δήμου Ωραιοκάστρου, έως 31-12-2019 για μία θέση στάθμευσης.
ΘΕΜΑ 3o: Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην
κτηματική περιοχή Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου-Σαπουνίδης Ι.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΝΤ/ ΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μοίρασε το άρθρο!