ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ 10ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

SAM_1154111

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 10η
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
που θα γίνει
στις 28-04-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, στο Δημοτικό Κατάστημα, με
τα ακόλουθα
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
ΘΕΜΑ 1ο: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017 (Αρ. πρωτ.
203/24-04-2017).
Εισηγητής: ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 18/2017 απόφασης Δ.Σ. για ορισμό
Προέδρου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών
Διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2017.
Εισηγητής: ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 211/2015 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με το
Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Ωραιοκάστρου.
Εισηγητής: ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης σεναρίου (πρότασης) της μελέτης κυκλοφοριακών
επιπτώσεων και διαμορφώσεων-αναπλάσεων κεντρικών οδών περιοχών του
Ωραιοκάστρου και Παλαιοκάστρου.
Εισηγητής: ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΜΑ 5ο: Εξέταση αίτησης της Αλεξιάδου Σοφίας του Δημητρίου για διαγραφή
οφειλής.
Εισηγητής: ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΘΕΜΑ 6ο: Εξέταση αίτησης του Βλάχου Βασιλείου του Γεωργίου για διαγραφή
προσαυξήσεων.
Εισηγητής: ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΘΕΜΑ 7ο: Εξέταση αίτησης του Κατσίκα Αστερίου του Γεωργίου για διαγραφή
προσαυξήσεων.
Εισηγητής: ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΘΕΜΑ 8ο: Εξέταση αίτησης του Γκρούδη Παναγιώτη για διαγραφή προσαυξήσεων
Εισηγητής: ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΘΕΜΑ 9ο: Εξέταση αίτησης της Γιαννακίδου Μάρθας για διαγραφή κεφαλαίου και
προσαυξήσεων.
Εισηγητής: ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ3
ΘΕΜΑ 10ο: Εξέταση αίτησης του Σοφιανίδη Μπόρι για διαγραφή προσαυξήσεων.
Εισηγητής: ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Σημείωση: Πριν τη συζήτηση των θεμάτων μπορεί να υποβληθούν προτάσεις και ερωτήσεις προς το Προεδρείο
του Δ.Σ. και τον Δήμαρχο από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Μοίρασε το άρθρο!