Σύνταγμα της πΓΔΜ: Το μεγάλο «αγκάθι» στο Μακεδονικό

Τα επίμαχα άρθρα

Τα στοιχεία αλυτρωτισμού, όμως, στο σύνταγμα της πΓΔΜ δεν περιορίζονται στην συνταγματική ονομασία, αλλά εκτείνονται σε καίρια εθνοτικά και συνοριακά ζητήματα, καθώς και σε ζητήματα ταυτότητας.

Το ίδιο το προοίμιο του συντάγματος, παρ’ ότι έχει τροποποιηθεί, αναφέρεται σε «Μακεδονικό λαό» και παραπέμπει στην Δημοκρατία του Κρουσόβου και στην Αντιφασιστική Συνέλευση της Λαϊκής Απελευθέρωσης της Μακεδονίας που αποτελούν τις καταβολές του «Μακεδονισμού».

Στα επίμαχα σημεία βρίσκονται επίσης τα άρθρα 4 και 7 για την ιθαγένεια και την γλώσσα. Το άρθρο 4 αναφέρει ότι «οι πολίτες της Δημοκρατίας της Μακεδονίας έχουν την ιθαγένεια της Δημοκρατίας της Μακεδονίας» και το άρθρο 7 ότι «η Μακεδονική γλώσσα στην γραπτή μορφή χρησιμοποιεί το Κυριλλικό αλφάβητο και είναι η επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας της Μακεδονίας».

Το άρθρο 119 επίσης, ορίζει ότι «οι διεθνείς Συμφωνίες συνάπτονται στο όνομα της Δημοκρατίας της Μακεδονίας από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Μακεδονίας», ενώ προβληματική θεωρείται και η τροπολογία που αναφέρεται στα σύνορα. Η τροπολογία αναφέρει μεν ότι «η Δημοκρατία της Μακεδονίας δεν έχει εδαφικές αξιώσεις έναντι οποιουδήποτε γειτονικού κράτους», αφήνει όμως ανοιχτό παράθυρο αλλαγής των συνόρων προσθέτοντας: «Τα σύνορα της Δημοκρατίας της Μακεδονίας μπορούν να αλλάξουν μόνο σε συμφωνία με το Σύνταγμα και επί της αρχής της ελεύθερης βούλησης, καθώς και σε συμφωνία με τους γενικώς αποδεκτούς διεθνείς κανόνες».

Μοίρασε το άρθρο!