Σχεδόν 2.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους μέσω του εξωδικαστικού

Τρεις στις δέκα αιτήσεις για ρύθμιση χρεών σε ασφαλιστικά ταμεία, δημόσιο και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω εξωδικαστικούμηχανισμού έχουν στεφθεί από επιτυχία.

Αναλυτικά τα στοιχεία έχουν ως εξής:

Επιχειρήσεις

· 40.347 εκκίνησαν τη διαδικασία

· 9.807 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα

· 2.951 αιτήσεις υποβλήθηκαν: 785 σε διμερή διαπραγμάτευση και 2.345 σε διαπραγμάτευση με πολλαπλούς πιστωτές

· 1.741 βεβαίωση πληρότητας και 1.250 έναρξη διαπραγμάτευσης με πολλαπλούς πιστωτές

· 275 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και ρύθμισαν τα χρέη τους

Ελεύθεροι επαγγελματίες

· 18.737 εκκίνησαν τη διαδικασία

· 11.466 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα

· 3.348 αιτήσεις υποβλήθηκαν

· 747 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΑΑΔΕ

· 1.003 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΚΕΑΟ

Σύνολο ΑΦΜ επιτυχώς ολοκληρωμένων αιτήσεων (ΑΑΔΕ και ΚΕΑΟ): 1.436

Αγρότες

· 1.522 εκκίνησαν τη διαδικασία

· 1.092 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα

· 360 αιτήσεις υποβλήθηκαν

· 141 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΑΑΔΕ

· 136 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΚΕΑΟ

· 1 αίτηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Σύνολο ΑΦΜ επιτυχώς ολοκληρωμένων αιτήσεων (ΑΑΔΕ,ΚΕΑΟ και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υπό εκκαθάριση): 215.

Μοίρασε το άρθρο!