Σχεδόν ανύπαρκτο το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ

f5c0e514dab34fe7dcedd3ad37f01f09_L

02/08/2016

Πολύ πίσω σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ βρίσκεται η Ελλάδα και ο εκσυγχρονισμός της κρίνεται απαραίτητος, όπως προκύπτει και από τις συστάσεις που μετέφερε ο senior economist της Διεύθυνσης Ανταγωνισμού του ΟΟΣΑ κ. Sean Ennis.

Προϋπόθεση, όμως, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη, είναι «ο σχεδιασμός του πλαισίου να γίνει με εμάς και όχι χωρίς εμάς, όπως συνέβη στις εργαλειοθήκες Νο 1 και Νο 2, όπου η μόνη συμμετοχή μας ήταν ουσιαστικά να αποτρέψουμε την εφαρμογή τους στην ελληνική αγορά».

Οι έξι βασικές συστάσεις για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα, που προτείνει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), συμπεριλαμβάνονται στο πλαίσιο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στη χώρα μας. Οι συγκεκριμένες συστάσεις περιλαμβάνονται στην «Εργαλειοθήκη Νο 3», οι μεταρρυθμίσεις της οποίας θα πρέπει να έχουν υιοθετηθεί από την κυβέρνηση έως το τέλος του έτους. Υπενθυμίζουμε ότι η «Εργαλειοθήκη Νο 3», εκτός του ηλεκτρονικού εμπορίου που έχει χαρακτηρισθεί ως τομέας προτεραιότητας, περιλαμβάνει και μεταρρυθμίσεις στους τομείς της Μεταποίησης, του Χονδρικού Εμπορίου και των Κατασκευών.

Συνοπτικά, οι συστάσεις του ΟΟΣΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο περιλαμβάνουν:

-Την υιοθέτηση ενιαίου ορισμού του «καταναλωτή» σε ολόκληρο το σώμα του κύριου νόμου για την προστασία του καταναλωτή (Νόμος 2251/1994).
-Την υιοθέτηση ενιαίου ορισμού του «προμηθευτή» σε ολόκληρο το σώμα του κύριου νόμου για την προστασία του καταναλωτή.
-Τη διευκρίνιση των ορισμών και της διάκρισης μεταξύ νομικών και εμπορικών εγγυήσεων.
-Την κατάργηση ορισμένων υποχρεωτικών απαιτήσεων που επιβάλλονται στους τελικούς (εγχώριους) πωλητές, οι οποίες συνδέονται με τις εμπορικές εγγυήσεις.
-Την παρακολούθηση και αναθεώρηση εντός δύο ετών του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν στην πράξη οι μηχανισμοί Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ADR) μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών, ώστε να αποφεύγονται δυνητικές καθυστερήσεις και συνωστισμοί.
-Την απλοποίηση και κωδικοποίηση του κύριου νόμου περί προστασίας καταναλωτή και ρητή κατάργηση της παρωχημένης και μη ισχύουσας νομοθεσίας στο συγκεκριμένο τομέα.

Σημειώνεται ότι η χώρα μας βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις ως προς τις επιδόσεις στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Τα στοιχεία της Eurostat, δείχνουν ότι μόλις 6% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα με προσωπικό έως 10 άτομα, σημείωσαν διαδικτυακές πωλήσεις το 2015 (9% το 2014). Η αξία των πωλήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου αντιπροσωπεύει το 1% των πωλήσεων των ελληνικών επιχειρήσεων απασχόλησης 10 ατόμων και άνω (2% το 2014). Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 17% (15% το 2014) -τόσο σε αριθμό επιχειρήσεων όσο και σε αξία πωλήσεων. Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρξει εκσυγχρονισμός του πλαισίου, το οποίο έχει υιοθετηθεί το 1994, στα νέα δεδομένα. Κατά τον κ. Κορκίδη, οι συστάσεις του ΟΟΣΑ προς την κυβέρνηση αφορούν κατά κύριο λόγο στην προστασία των καταναλωτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ υπάρχουν ενδείξεις ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει δυναμική στην Ελλάδα και παρουσιάζονται αυξητικές τάσεις στα βασικά μεγέθη που καθορίζουν την ανάπτυξή του, ενώ αποτελεί την επέκταση και εξέλιξη του παραδοσιακού εμπορίου. Οι βασικές συστάσεις του ΟΟΣΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο έχουν κοινοποιηθεί στο υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού από τα μέσα Μαΐου και, ήδη έχει συσταθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία θα τις ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο το αργότερο έως τα τέλη Δεκεμβρίου. Η ΕΣΕΕ ήδη βρίσκεται σε επαφή με την Γενική Γραμματεία Εμπορίου σε τεχνοκρατικό επίπεδο και εξετάζονται διάφορες προτάσεις.

Newmoney.gr

Μοίρασε το άρθρο!