Συμμετοχή Φορέων Τοπικής Κοινωνίας στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ.

Συμμετοχή Φορέων Τοπικής Κοινωνίας στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), η Ομάδα έργου του Δήμου έχει εντοπίσει ένα δίκτυο φορέων και κοινωνικών ομάδων, που επηρεάζει ή/και επηρεάζεται από το σύστημα μεταφορών της πόλης.
Η ομάδα έργου αναγνωρίζοντας τη συμβολή της τοπικής κοινωνίας στο στρατηγικό σχεδιασμό, επιθυμεί τη συμμετοχή του δικτύου εμπλεκομένων στη διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ.
Η πρώτη συνάντηση του δικτύου εμπλεκόμενων φορέων θα πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου 2019, όπως περιγράφεται στην επισυναπτόμενη πρόσκληση.
Στόχος του παρόντος εντύπου είναι να ενημερώσει τους φορείς σχετικά με τη συμμετοχή τους στο ΣΒΑΚ και να υποστηρίξει την τοποθέτηση τους στο πλαίσιο της πρώτης συνάντησης του δικτύου.

Μοίρασε το άρθρο!