Σκληρή ανακοίνωση της κοινότητας Δρυμού για τα σκουπίδια

Συγκαλεσαμε σήμερα εκτάκτως Τοπικό Συμβούλιο για το μεγάλο θέμα που έχει προκύψει με τα σκουπίδια. Η απόφαση που λάβαμε συνοψίζεται στις εξής τρεις θέσεις:
1) Να λογοδοτήσει επιτέλους ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για το λόγο για τον οποίο εδώ και δύο μήνες έχει μείνει ο Δήμος χωρίς πετρέλαιο και πότε έχουν σκοπό να λύσουν το πρόβλημα
2) Να εξαιρεθούν οι δημότες από τα δημοτικά τέλη για τους μήνες που δεν μαζεύονται τα απορρίμματα.
3) Να υπάρξουν αντίστοιχες αποφάσεις και από τις άλλες Κοινότητες για να υπάρξει πίεση προς τη διοίκηση του Δήμου να δώσει λύση άμεσα.

Μοίρασε το άρθρο!