Π.Σκαρλάτος: Ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών σε σκανδαλώδης συμμετοχές σε Δημόσιο Διαγωνισμό

Σκανδαλώδης συμμετοχές στο Δημόσιο Διαγωνισμό για τα “LED” της διοίκησης Τσακίρη.

Στην συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής εναντιωθήκαμε, για μια ακόμη φορά, στον επιζήμιο διαγωνισμό των «LED» (7.000.000 €) στο δήμο μας αλλά ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κάνουν τους «κινέζους».

Αρχικά καταγγείλαμε τους φωτογραφικούς όρους συμμετοχής της προκήρυξης που συνέταξαν.

Τώρα επιβεβαιωνόμαστε και αποδεικνύεται ότι από τις τρείς (3) συμμετέχουσες υποψήφιες εταιρίες μόνο η μία κατέθεσε φάκελο δικαιολογητικών, εγγυητική επιστολή και δείγματα φωτιστικών, οι άλλες δύο συμμετέχουσες εταιρίες έκαναν τους «λαγούς» για να νομιμοποιηθεί η διαδικασία.

Προτείναμε την ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψη του με όρους ανόθευτου ανταγωνισμού με σκοπό τη συμμετοχή πολλών εταιριών, η ακόμη και την υιοθέτηση της πρότασης της παράταξης μας με όφελος για τους δημότες 3.500.000 € τουλάχιστον.

 Τελευταία ελπίδα η άσκηση όλων των νόμιμων προσφύγων, στις αρμόδιες αρχές, που απορρέουν από τον αντιπολιτευτικό μας ρόλο.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ”ΑΝ.Α.Σ.Α.”

Μοίρασε το άρθρο!