Πώς θα λειτουργούν τα ψηφιακά διπλώματα και οι ταυτότητες

Στο κινητό τηλέφωνο κάθε πολίτη που το επιθυμεί θα υπάρχουν πλέον ψηφιακά, η αστυνομική ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησης χάρη στη νέα εφαρμογή Gov.gr Wallet. Ήδη στο Apple Store και to Google Play, το app Gov.gr Wallet έχει «ανέβει». Ο κάθε πολίτης κατεβάζοντας την εφαρμογή στο κινητό του τηλέφωνο, μπορεί να διακρίνει πως η προσθήκη των δύο εγγράφων θα γίνεται με τον κλασικό τρόπο σύνδεσης στο gov.gr, δηλαδή με τους κωδικούς του TaxisNet ή εναλλακτικά μέσω του e-banking. Επίσης, στους πολίτες παρέχεται και η δυνατότητα σκαναρίσματος.

Τα νέα ψηφιακά δελτία ταυτότητας και της άδειας οδήγησης είναι ψηφιακά έγγραφα τα οποία είναι πλήρως ισάξια με αυτά που ήδη έχουν οι πολίτες σε πλαστικοποιημένη και χάρτινη μορφή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάθε νόμιμη χρήση εντός της ελληνικής επικράτειας. Τα δύο αυτά έγγραφα θα τεθούν άμεσα σε ισχύ.

Το Gov.gr wallet είναι δομημένο στα πρότυπα του CovidFree gr Wallet που χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν για να επιδεικνύονται τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και νόσησης.

Η νέα ηλεκτρονική ταυτότητα θα γίνεται αποδεκτή από οργανισμούς και φορείς του Δημοσίου, αφού θα περιλαμβάνει ένα QR, το οποίο θα μπορεί να «σκανάρει» ο υπάλληλος του φορέα ή του οργανισμού προκειμένου να πιστοποιήσει την ταυτότητα του πολίτη.

Αργότερα, η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και για το διαβατήριο, η οποία θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο αφού πρόκειται για ταξιδιωτικό έγγραφο. Ακολούθως, μετά το δίπλωμα και την ταυτότητα, θα υπάρξει νέα εφαρμογή με στόχο να μπει στα κινητά τηλέφωνα, τόσο ο ανά διετία έλεγχος του ΚΤΕΟ, όσο και η ασφάλεια των οχημάτων και λοιπών τροχοφόρων.

Πώς θα είναι η ψηφιακή ταυτότητα και το ψηφιακό δίπλωμα

Τα στοιχεία που θα αποθηκεύονται στην εν λόγω εφαρμογή, θα μπορεί ο κάτοχος του κινητού τηλεφώνου να τα επιδεικνύει, για σκοπό ταυτοποίησής του, σε φορείς του δημόσιου τομέα, δικαστικές αρχές, φυσικά και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, που νομιμοποιούνται για έλεγχο ταυτότητας και ταυτοποίηση, στο πλαίσιο άσκησης των κατά αρμοδιοτήτων τους εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους.

Τα στοιχεία που θα αποθηκεύονται σε ψηφιακή μορφή είναι τα ακόλουθα:

TAYTOTHTA:

– Ο αριθμός ταυτότητας.

– Το ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες.

– Το πατρώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες.

– Το μητρώνυμο με ελληνικούς χαρακτήρες.

– Η ημερομηνία γέννησης.

– Ο τόπος γέννησης.

– Η ημερομηνία και αρχή έκδοσης της ταυτότητας.

– Η φωτογραφία του κατόχου.

ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

– Ο αριθμός άδειας οδήγησης.

– Το ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες.

– Η ημερομηνία γέννησης.

– Ο τόπος γέννησης.

– Η ημερομηνία και αρχή έκδοσης άδειας οδήγησης.

– Η ημερομηνία λήξης ισχύος άδειας οδήγησης.

– Ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.).

– Ο κωδικός κατηγορίας οχήματος.

– Η ημερομηνία έκδοσης κατηγορίας οχήματος

– Η ημερομηνία λήξης ισχύος κατηγορίας οχήματος.

– Η φωτογραφία του κατόχου.

Η αποθήκευση των παραπάνω στοιχείων θα μπορεί να γίνει από μία μόνο κινητή συσκευή φυσικού προσώπου.

 

Μοίρασε το άρθρο!