Πώς θα δηλώσετε τον ακατάσχετο λογαριασμό

9d02335f7cd7d9afcf9e806809c3f4e7_L

Μέσω μιας νέας εφαρμογής μπορούν όσοι δεν έχουν δηλώσει τον ακατάσχετο λογαριασμό τους να το κάνουν.

Η διαδικτυακή δήλωση πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας στο aade.gr και θα είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το όριο του ακατάσχετου ποσού μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων των οφειλετών του Δημοσίου έχει καθοριστεί από τα 1.500 σε 1.000 ευρώ, ενώ για ποσά άνω των 1.000 ευρώ έως 1.500 ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του ½ αυτών. Τέλος για ποσά άνω των 1.500 ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του συνόλου του υπερβάλλοντος των 1.500 ευρώ ποσού και μειώθηκε το ακατάσχετο ποσό στις καταθέσεις φυσικών προσώπων σε πιστωτικά ιδρύματα για έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα από 1.500 σε 1.250 ευρώ μηνιαίως.

12/04/2017

Μοίρασε το άρθρο!