Πόσες μέρες άδειας δικαιούνται οι μισθωτοί με βάση την προϋπηρεσία

Το εύρος της δικαιούμενης άδειας σχετίζεται ευθέως με την προϋπηρεσία κυρίως στον ίδιο εργοδότη αλλά και την γενική προϋπηρεσία.

Η χορήγηση της άδειας γίνεται σύμφωνα με το ημερολογιακό έτος. Τα δύο πρώτα έτη υπολογίζεται αναλογία, ενώ το τρίτο έτος θεμελιώνεται δικαίωμα για ολόκληρη άδεια. Το «κλειδί» για την πλήρη άδεια είναι να διανύει ο μισθωτός το τρίτο ημερολογιακό έτος στον ίδιο εργοδότη και να έχουν συμπληρωθεί πάνω από 2 έτη εργασίας στον ίδιο εργοδότη – όχι ημερολογιακά αλλά 2 έτη εργασίας (π.χ. από τον Νοέμβρη του 2017 έως τον Νοέμβρη του 2019). Από την στιγμή που συμπληρώνονται 2 έτη εργασίας στον ίδιο εργοδότη και ο μισθωτός διανύει το τρίτο ημερολογιακό έτος δουλειάς του δικαιούται πλήρη ετήσια άδεια : 22 εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με 5ήμερο και 26 εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με 6ήμερο. Πριν συμπληρωθούν τα 2 έτη εργασίας ο μισθωτός δικαιούται αναλογία άδειας.

Προβάδισμα έχουν οι μισθωτοί με προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 έτη στον ίδιο εργοδότη ή 12 έτη σε οποιοδήποτε εργοδότη : δικαιούνται 25 εργάσιμες ημέρες άδειας αν εργάζονται 5ήμερο, ενώ αν εργάζονται 6ήμερο δικαιούνται 30 εργάσιμες ημέρες άδειας με κανονικές βεβαίως αποδοχές. Όσοι έχουν συμπληρώσει 25ετή προϋπηρεσία δικαιούνται 1 εργάσιμη ημέρα παραπάνω, δηλαδή 26 ημέρες οι εργαζόμενοι με πενθήμερο και 31 ημέρες οι εργαζόμενοι με 6ήμερο.

Συνεπώς οι άδειες των μισθωτών με το ισχύον καθεστώς διαμορφώνονται με 4 ταχύτητες :

  1. Από 1 ημέρα έως και 22 ημέρες (26 οι εργαζόμενοι με 6ήμερο σύστημα) δικαιούνται όσοι δεν έχουν συμπληρώσει 2 έτη εργασίας στον ίδιο εργοδότη.
  2. 22 ημέρες ετήσιας άδειας δικαιούνται οι εργαζόμενοι με 5ήμερο (26 οι εργαζόμενοι με 6ήμερο) που έχουν συμπληρώσει από 2 έτη εργασίας και άνω στον ίδιο εργοδότη ενώ διανύουν το τρίτο ημερολογιακό έτος στον ίδιο εργοδότη.
  3. 25 εργάσιμες ημέρες άδειας δικαιούνται οι εργαζόμενοι με 5ήμερο (30 οι εργαζόμενοι με 6ήμερο) που έχουν συμπληρώσει 10 χρόνια στον ίδιο εργοδότη ή 12 γενικής προυπηρεσίας.
  4. 26 εργάσιμες ημέρες δικαιούνται οι εργαζόμενοι με 5ήμερο (31 οι εργαζόμενοι με 6ήμερο) που έχουν συμπληρώσει 25ετή προϋπηρεσία.

Μοίρασε το άρθρο!