Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Μ.Α.Π.Ο. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Προς : Όλα τα μέλη του Σωματείου Μ.Α.Π.Ο. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Κύριοι και κυρίες,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Μ.Α.Π.Ο. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, σε εφαρμογή των άρθρων 18 & 27 του ισχύοντος καταστατικού και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 03/05/2023,

Συγκαλεί

Τα μέλη σε Τακτική Συνέλευση που θα γίνει την Παρασκευή 26 Μαίου 2023 στην αίθουσα συγκεντρώσεων του Κονταξοπούλειου κλειστού Γυμναστηρίου και ώρα ενάρξεως την 19:30 μ.μ.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω:

• Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων 2021 -2023

• Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού για την περίοδο 2021-2023

• Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση από έτους 2021-2023

• Συζήτηση εκπροσώπων για τα πεπραγμένα και τον οικονομικό απολογισμό

• Ψηφοφορία για την απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη

• Ανάγνωση προγράμματος δράσης και προυπολογισμού 2023-2024

• Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και νέας Ε.Ε. για την περίοδο 2023-2025.

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται το 50%+1 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο, μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης , σύμφωνα με το καταστατικό.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 26/05/2023, στον ίδιο χώρο και ώρα έναρξης 20:30 μ.μ.

Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει , έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους έως και τον Δεκέμβριο του 2022. Η συνδρομή για το έτος 2022 όπως και για κάθε προηγούμενο που εκκρεμεί έχει καθοριστεί , με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , στα 12 ευρώ / έτος.

Για το Δ.Σ. του Σωματείου

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

ΔΕΛΑΒΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μοίρασε το άρθρο!