Πρόσκληση για το 11ο Θεματικό Εργαστήριο του Κέντρου Στήριξης ΚΑΛΟ ΣΤΟΧΟΣ που θα πραγματοποιηθεί 15/06/2021

Το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας Νομού Θεσσαλονίκης  “Στόχος”

Διοργανώνει και σας προσκαλεί σε Θεματικό Εργαστήριο με θέμα:

«Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία & Γυναικεία Επιχειρηματικότητα»

Τρίτη 15 Ιουνίου 2021  και ώρα 14:00

Στο χώρο του Κέντρου Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. ΣΤΟΧΟΣ, Κ. Καραμανλή 40, Γέφυρα, Θεσσαλονίκης

Ομάδα Στόχου: Γυναίκες άνεργες και Γυναίκες επιχειρηματίες

*Λόγω της εφαρμογής των υγειονομικών μέτρων για τον Covid-19 υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός ατόμων που μπορούν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση,

για τον καλύτερο προγραμματισμό  παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 715 881.       E-Mail: info@kentrostirixisstoxos.gr

Σε περίπτωση που είστε άτομο με αναπηρία,

επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να ληφθεί μέριμνα για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μας και της πρόσβασης σας στην εκδήλωση που προγραμματίζουμε

 

«Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας ‘ΣΤΟΧΟΣ’

Μουτσίδου Βασιλική, Σταματάκη Βασιλεία

Δ/νση: Κ. Καραμανλή 40, Γέφυρα, Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57011

Τ: 2310 715 881.

Site: www.kentrostirixisstoxos.gr

E-Mail: info@kentrostirixisstoxos.gr  

Η ΚοινΣεπ «Στόχος» επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ 2016/679, καθώς και τη σχετική ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα δείτε τη Πολιτική Προστασίας

Μοίρασε το άρθρο!