Πρόσκληση για συμμετοχή στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018, καλεί τους εκπροσώπους φορέων του Δήμου Ωραιοκάστρου, καθώς και τους δημότες, εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους ή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Ωραιοκάστρου, να εκφράσουν εγγράφως την βούλησή τους για συμμετοχή στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, υποβάλλοντας τη σχετική αίτησή τους στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Ωραιοκάστρου έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2019. Η επιλογή των δημοτών θα γίνει με δημόσια κλήρωση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Μοίρασε το άρθρο!