Προσοχή: Αν έχετε αυτό το αλκοολούχο τζελ χεριών πετάξτε το αμέσως

Προσοχή: Αν έχετε αυτό το αλκοολούχο τζελ χεριών πετάξτε το αμέσως

αλκοόλη» αποφάσισε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), διότι διατίθεται ως βιοκτόνο, χωρίς να διαθέτει την

απαιτούμενη άδεια κυκλοφορίας!

παρτίδας δεν συμφωνούν με την επισήμανση του προϊόντος ως προς την περιεκτικότητα

ισοπροπανόλης και την παρουσία αιθανόλης.

διαθέσει το συγκεκριμένο προϊόν στην αγορά οφείλουν να το αποσύρουν σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Μοίρασε το άρθρο!