ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΛΟΓΟ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ωραιόκαστρο, 9 Νοεμβρίου 2019

Αρ.Πρωτ. 31

Προς τα Μέλη του Περιβαλλοντικού

Πολιτιστικού Συλλόγου Ωραιοκάστρου

Αγαπητά Μέλη,

ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιβαλλοντικού-Πολιτιστικού Συλλόγου Ωραιοκάστρου, σε εφαρμογή του άρθρου 9α παρ. 2 του ισχύοντος Καταστατικού του,

σ υ γ κ α λ ε ί

την Εκλογο – Απολογιστική Γενική του Συνέλευση, την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019, ώρα 11.00΄, στην αίθουσα του κτιρίου Παύλος Μελάς, Παλαιόκαστρο.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα παρακάτω:

1. Εκλογή τριμελούς Προεδρείου της Γ. Συνέλευσης.

2. Ανάγνωση και επικύρωση των Πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.

3. Παρουσίαση Πεπραγμένων 2019 .

3. Ανάγνωση Απολογισμού Οικονoμικού Έτους 2019.

4. Ανάγνωση Έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής – Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή Δ.Σ.

5. Προτάσεις Προγραμματισμού δράσεων του 2020.

6. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των Εκλογών.

* Παρακαλούνται τα Μέλη που ενδιαφέρονται να είναι υποψήφια στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή να το δηλώσουν γραπτά , μέχρι τις 20 /11/2019 στο peposo2011@gmail.com.

Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία όταν παρίσταται το 1/2 πλέον ενός, των ταμιακά τακτοποιημένων Μελών σύμφωνα με το καταστατικό (άρθρο 9α, παράγρ. 3 ) .

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ταμιακά τακτοποιημένα μέλη για το 2019.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή, 1η/12/2019, ίδια ώρα και τόπο, με τα ίδια θέματα και απαρτία με το 1/4 των ταμιακά τακτοποιημένων μελών.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 8/12/2019 και πραγματοποιείται με τα παρόντα μέλη.

Καλούνται όλα τα Μέλη του Συλλόγου να προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση καθώς η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Μοίρασε το άρθρο!