ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ 22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 στην 22η
τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 29-09-2022 στο
δημοτικό κατάστημα, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης 18:00 , δια ζώσης, για τη
συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Μοίρασε το άρθρο!