Ποιοι και πώς θα έχουν έκπτωση έως 50% στις εισφορές κύριας σύνταξης

Κλείδωσε η έκπτωση 50% στις εισφορές κλάδου σύνταξης ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων (πρ. ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΤΑΝΤΠ, και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) που συμπληρώνουν 40 χρόνια ασφάλισης και επιθυμούν να συνεχίσουν να εργάζονται.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται αθροιστικά είναι :

  • Συμπλήρωση 40 ετών στον κλάδο Κύριας Ασφάλισης, σε ένα ή διαδοχικά σε περισσότερους του ενός Φορείς.
  • Εξοφλημένες ασφαλιστικές εισφορές για την 40ετία.

Για την συμπλήρωση των 40 ετών συνυπολογίζονται ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές, ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές, οι πλασματικοί χρόνοι που έχουν αναγνωριστεί και εξαγοραστεί καθώς και χρόνοι που έχουν προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία. Στις περιπτώσεις που δεν έχει ολοκληρωθεί η εξαγορά, προσμετράται μόνο το τμήμα του χρόνου το οποίο έχει εξοφληθεί, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Δεν συνυπολογίζονται χρόνοι πλασματικοί που αναγνωρίζονται χωρίς εξαγορά ( πχ. χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας, χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας κ.α). Επίσης προσμετρώνται και χρόνοι που έχουν διανυθεί διαδοχικά (και όχι παράλληλα) σε περισσότερα από ένα Ταμεία, ενώ για χρόνο του οποίου οι εισφορές έχουν ρυθμιστεί και καταβάλλονται μέσω δόσεων, προσμετράται μόνο το τμήμα που έχει εξοφληθεί.

Η έκπτωση του 50% αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα υποβολής σχετικής αίτησης και δεν αφορά στο σύνολο των ασφαλίστρων. Όπως διευκρινίζεται, η έκπτωση γίνεται μόνο στην εισφορά του κλάδου σύνταξης (20%). Οι εισφορές υγείας (6,95%) και οι τυχόν συνεισπραττόμενοι κλάδοι (π.χ. επικουρική) συνεχίζουν να καταβάλλονται εξ ολοκλήρου (εκτός αν συντρέχουν προϋποθέσεις εξαίρεσης). Για όσους είναι παράλληλα απασχολούμενοι ως μισθωτοί και μη μισθωτοί, η έκπτωση αφορά μόνο την εισφορά κλάδου σύνταξης μη μισθωτού. Η έκπτωση εφαρμόζεται σωρευτικά με τις κλιμακωτές εκπτώσεις που προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου για τους προερχόμενους από το ΕΤΑΑ.

Πηγή: enikonomia.gr

Μοίρασε το άρθρο!