Ποιοι ασφαλισμένοι μπορούν να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη – Παραδείγματα

Περίπου 150.000 ασφαλισμένοι από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα , τις τράπεζες και τις ΔΕΚΟ μπορούν να συνταξιοδοτηθούν εντός του 2018 νωρίτερα από τα γενικά όρια ηλικίας των 67 και των 62 ετών.

Ένα εξάμηνο απομένει ακόμη μέχρι να εκπνεύσει και το 4ο σκαλί της μεταβατικής περιόδου, η οποία ξεκίνησε το 2015 και ολοκληρώνεται στις 31/12/2021.

Οι αλλαγές του 2018 επιφέρουν αύξηση των ορίων ηλικίας έως και 2 έτη σε σχέση με το 2017 για αρκετές κατηγορίες ασφαλισμένων.

Το Έθνος παρουσιάζει με τη βοήθεια του Διονύση Ρίζου , ειδικού σε θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης , όλα τα νέα όρια ηλικίας που ισχύουν φέτος και θα ισχύουν έως και τη 31η Δεκεμβρίου, καθώς και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι εν λόγω ασφαλισμένοι ανά Ταμείο προκειμένου να βγουν στη σύνταξη.

Δημόσιο

Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου που επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με 35ετία μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 , 35 έτη ασφάλισης , αλλά κια όριο ηλικίας που ανάλογα με την περίπτωση φτάνει μέχρι τα 60.Συγκεκριμένα:

-Αν τα 58 και η 35 ετία συμπληρώθηκαν το 2015 , κάποιος μπορεί άμεσανα αποχωρήσει.

-Αν τα 58 και η 35ετία συμπληρώθηκαν το 2016 , τότε κάποιος μπορεί να αποχωρήσει φέτος, συμπληρώνοντας όμως πρώτα το 59ο έτος και 6 μήνες της ηλικίας του.

Τέλος , αν τα 58 και η 35 ετία συμπληρώνονται το 2018 , τότε θα μπορεί να αποχωρήσει όταν θα συμπληρώσει το 60 έτος της ηλικίας.

Παράδειγμα1: Δημόσιος υπάλληλος συμπληρώνει εντός του 2018 τα απαραίτητα 35 χρόνια ασφάλισης και έχει γεννηθεί τον 2/1958 . Έκλεισε , επομένως τα 60 ήδη.Μπορεί άμεσα να συνταξιοδοτηθεί.

Παράδειγμα 2: Υπάλληλος με 35 ετία συμπληρωμένη το 2018 και το 58 έτος να συμπληρώνει τον 2ο/2019 θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί στα 60 και 6 μήνες που τα συμπληρώνει το 2019 . Για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου μπορεί να υπάρξει η δυνατότητα συνταξιοδότησης με την 37ετία χωρίς όριο ηλικίας, πλην όμως πλέον θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί και το αντίστοιχο όριο που έχει τεθεί με τον ν.4336/2015.Συγκεκριμένα:

-Αν η 37ετία συμπληρώθηκε το 2015 , κάποιος μπορεί άμεσα να αποχωρήσει .

– Αν η 37ετία συμπληρώθηκε το 2016 τότε κάποιος μπορεί άμεσα να αποχωρήσει φέτος, εφόσον όμως έχει συμπληρώσει πρώτα το 56 έτος και 9 μήνες της ηλικίας του.

– Αν η 37ετία συμπληρώθηκε το 2017, τότε κάποιος μπορεί να αποχωρήσει φέτος , εφόσον όμως έχει συμπληρώσει πρώτα το 57 ο έτος της και 8 μήνες της ηλικίας του.

– Τέλος , αν η 37 ετία συμπληρώνεται το 2018 , τότε κάποιος μπορεί να αποχωρήσει φέτος , εφόσον όμως έχει συμπληρώσει πρώτα το 58έτος και 6 μήνες της ηλικίας του.

Παράδειγμα 3: Δημόσιος υπάλληλος συμπληρώνει εντός του 2018 τα απαραίτητα 37 χρόνια ασφάλισης και έχει γεννηθεί τον 8ο/1959. Έκλεισε , επομένως , τα 59 ήδη.Μπορεί αμέσως να συνταξιοδοτηθεί.

Πρόωρες συντάξεις στο Δημόσιο

Οι ασφαλισμένοι ,άνδρες και γυναίκες , του Δημοσίου που επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη θα πρέπει να ε΄χουν συμπληρώσει 25έτη ασφάλιση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 , διατηρώντας το όριο ηλικίας που ίσχυε για τις μειωμένες της στιγμή της θεμελίωσης. Έτσι:

-Οι γυναίκες που συμπλήρωσαν 25ετία το 2010 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 55 εάν έχουν συμπληρώσει το εν λόγω όριο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

-Οι γυναίκες και οι άνδρες που συμπλήρωσαν 25ετία το 2011 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 56 εάν έχουν συμπληρώσει το έν λόγω όριο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 .

-Οι γυναίκες και οι άνδρες που συμπλήρωσαν 25ετία το 2012 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 57 εάν έχουν συμπληρώσει το εν λόγω όριο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

-Οι γυναίκες και οι άνδρες που συμπλήρωσαν 25ετία από την 1 Ιανουαρίου 2013 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από ταο 67 έτος της ηλικίας τους.

πηγή πληροφοριών Εφημερίδα Έθνος

Μοίρασε το άρθρο!