Πλήρης απαλλαγή δανειοληπτών για οφειλές μέχρι 20.000€

Αναμφισβήτητα ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (ν.3869/2010) γνωστός και ως νόμος «Κατσέλη» αποτέλεσε ανακούφιση για πολύ μεγάλη μερίδα δανειοληπτών, η οποία με την υπαγωγή τους στις ευεργετικές διατάξεις του, προστάτεψαν την κύρια κατοικία τους και είδαν τις οφειλές τους να κουρεύονται ακόμα και σε ποσοστά άνω του 90% σε κάποιες περιπτώσεις.

Οι τροποποιήσεις του παραπάνω νόμου με τους νόμους 4336/2015 και 4346/2015 εισήγαγαν την πρόβλεψη ολικής απαλλαγής από τα χρέη προς ιδιώτες και τράπεζες για οφειλές που δεν ξεπερνούν συνολικά τις 20.000€ , δίνοντας έτσι στους πραγματικά οικονομικά αδύναμους δανειολήπτες την ευκαιρία να ορθοποδήσουν και να επανενταχθούν στην οικονομική και κοινωνική ζωή.

Για την υπαγωγή των δανειοληπτών (φυσικά πρόσωπα)  που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, στο ευνοϊκό καθεστώς της διαγραφής χρεών (άρθρο 5α του ν.3869/2010 όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα) πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

  • Οφειλές μέχρι 20.000€
  • Ο οφειλέτης να μην διαθέτει οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία
  • Τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη (πχ. καταθέσεις) να μην υπερβαίνουν το ποσό των 1.000€
  • Τα πάσης φύσεως εισοδήματα του οφειλέτη καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους πριν από την συζήτηση της αιτήσεως απαλλαγής στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, να είναι μηδενικά
  • Να είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας τραπεζών (συνεργάσιμος ορίζεται ο δανειολήπτης που παρέχει πλήρη στοιχεία επικοινωνίας στην Τράπεζα, ενημερώνει ως προς την περιουσιακή και εισοδηματική του κατάσταση την Τράπεζα κτλ.)

Η ανωτέρω διαγραφή γίνεται κατόπιν αιτήσεως του δανειολήπτη δια μέσου του πληρεξουσίου δικηγόρου του στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο. Εν συνεχεία, προσδιορίζεται δικάσιμος και εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις και παρέλθει διάστημα 18μηνών, το Δικαστήριο διατάσσει την απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις της ειδικότερης διάταξης για πλήρη απαλλαγή (άρθρο 5α), ο οφειλέτης μπορεί να αιτηθεί  την υπαγωγή στο γενικό καθεστώς του νόμου Κατσέλη, για ρύθμιση και κούρεμα-διαγραφή ανά περίπτωση της οφειλής του.

Γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, Δικηγόρος Δ.Σ.Θ. 

πηγή e-nomika.gr  

Μοίρασε το άρθρο!