ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

αρχείο λήψης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
της ημερήσιας και εκτός ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής και των αποφάσεων που ελήφθησαν.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Χορήγηση άδειας εκσκαφής και έγκριση προσωρινής
εργοταξιακής σήμανσης για την ρύθμιση κυκλοφορίας
οχημάτων και δρομολογίων ΟΑΣΘ, στα πλαίσια του έργου
της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ
ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ
64 Ομόφωνα
1
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος του ΜΙΧΑΗΛ ΓΚΑΝΤΙΝΟΥ –
Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Μαζικής Εστίασης
Πλήρους Γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας)-
ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ στη οδό 19ης Ιουνίου στη Δ. Κοιν.
Μελισσοχωρίου
65 Ομόφωνα
2
«Μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων και διαμορφώσεων-
αναπλάσεων κεντρικών οδών περιοχών του Ωραιοκάστρου
και Παλαιοκάστρου»
αποσύρεται
3
Αναθεώρηση Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου ΒΙ.ΠΕ.
Σίνδου.
66 Ομόφωνα
4
Μετονομασία στάσης Ο.Α.Σ.Θ. στη περιοχή Γαλήνη
Ωραιοκάστρου ( 36 απόφαση Δ.Κ. Ωραιοκάστρου).
67
Με
Πλειοψηφία5
Λήψη απόφασης σχετικά με την ονοματοδοσία στάσεων
που αφορά την εναλλακτική διαδρομή γραμμής 55 του
Ο.Α.Σ.Θ.
68
Με
Πλειοψηφία
6
Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε
αγροτεμάχιο στην κτηματική περιοχή Λητής του Δήμου
Ωραιοκάστρου.( Μανωλακάκης Πασχάλης)
69 Ομόφωνα
7
Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε
αγροτεμάχιο στην κτηματική περιοχή Μελισσοχωρίου-Γάκος
Παναγιώτης
70 Ομόφωνα
8
Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε
αγροτεμάχιο στην κτηματική περιοχή Ωραιοκάστρου-Mr
Fast
71 Ομόφωνα
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3861/2010 ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΝ ΔΕΝ
ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΕΙ Ο ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΑΔΑ
Ωραιόκαστρο, 28-07-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Μοίρασε το άρθρο!