Οι νέοι δήμαρχοι στους μεγαλύτερους δήμους της Αττικής

Οι νέοι δήμαρχοι στους μεγαλύτερους δήμους της Αττικής, όπως αναδείχτηκαν από τις επαναληπτικές εκλογές, είναι οι εξής:

Μοίρασε το άρθρο!