Οι βασικές αλλαγές που φέρνει το νέο αθλητικό νομοσχέδιο

Πολύ σημαντικές αλλαγές έρχεται να φέρει σε πολλά επίπεδα το νέο αθλητικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Έθνος οι βασικές αλλαγές που επιφέρει συνοψίζονται ως εξής:

  • Το 1/3 των διοικητικών συμβουλίων (Δ.Σ.) πρέπει να αποτελείται από γυναίκες, ανεξάρτητα από το πόσες θα είναι υποψήφιες. Εάν για παράδειγμα δεν βρεθούν τρεις γυναίκες σε 9μελές συμβούλιο δεν θα είναι δυνατή η συγκρότηση διοίκησης.
  • Αναγνωρίζονται τα «παραταξιακά» ψηφοδέλτια με ελάχιστο αριθμό συγκρότησης των 1/3 των εκλεγομένων στο Δ.Σ.  Για παράδειγμα σε μία 9μελή διοίκηση 3 υποψήφιοι (εκ των οποίων η μία γυναίκα) μπορούν να κάνουν παράταξη το ποσοστό της οποίας στη νέα διοίκηση θα εξαρτάται από το εκλογικό μέτρο το οποίο κάθε φορά θα είναι διαφορετικό και θα εξαρτάται από τον αριθμό των εδρών, των υποψηφίων και των έγκυρων ψηφοδελτίων. Μόνο ένας έμπειρος νομικός θα μπορεί να δίνει το τελικό μέτρο αλλά και τις κατανομές των εδρών.
  • Καθιερώνεται για την εκλογή των διοικήσεων και των αθλητών σωματείων η απλή αναλογική.
  • Διορίζονται δικαστικοί αντιπρόσωποι σε κάθε εκλογική διαδικασία των αθλητικών σωματείων προφανώς γιατί χωρίς νομικό δεν είναι κατανοητή η διαδικασία.
  • Στη συγκρότηση σε Σώμα των νέων Δ.Σ. ο πρόεδρος χρειάζεται το 50% συν μία ψήφο για να εκλεγεί. Εφόσον υπάρχει κατακερματισμός δυνάμεων είναι σχεδόν αδύνατη η εκλογή του.
  • Καταργούνται οι εξουσιοδοτήσεις σε εκπροσώπους σωματείων που ψηφίζουν στις εκλογές των ομοσπονδιών.
  • Καθιερώνεται ο θεσμός του Εκλέκτορα ο οποίος θα εκλέγεται μέσα από εκλογές στα σωματεία και θα είναι αυτός που θα ψηφίζει στις εκλογές της κάθε ομοσπονδίας. Για παράδειγμα ένας σύλλογος που διατηρεί 10 διαφορετικά αθλήματα πρέπει να εκλέξει 10 διαφορετικούς εκλέκτορες και τους αναπληρωματικούς τους (σύνολο 20) για κάθε μία ομοσπονδία που θα έχει εκλογές.
  • Καθιερώνεται ο υποχρεωτικός έλεγχος από τον Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης σε όλους τους αθλητικούς φορείς που εισπράττουν πάνω από 50.000 Ευρώ από το Δημόσιο.
  • Στον επαγγελματικό αθλητισμό αναβαθμίζεται ο θεσμικός ρόλος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού η οποία γίνεται ανεξάρτητη αρχή υπό τη μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και θα ορίζεται από τον υπουργό.
  • Τα πρόστιμα σε ΠΑΕ και ΚΑΕ ανέρχονται από 50.000 έως 500.000 Ευρώ. Τα πρόστιμα στα ΤΑΑ (βόλεϊ) κυμαίνονται από 10.000 έως 100.000 Ευρώ.

Μοίρασε το άρθρο!