ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 19ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

   ΠΙΝΑΚΑΣ

Των θεμάτων της ημερήσιας και εκτός ημερήσιας διάταξης της

19ης τακτικής συνεδρίασης τουΔημοτικού Συμβουλίου και των αποφάσεων που ελήφθησαν (άρθρο 97 του Ν. 3463/2006).

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων κίνησης
Δήμου Ωραιοκάστρου, έτους 2017
Ομόφωνα
2
Ορισμός δημοτικών συμβούλων, ως μέλη της
Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού
Παντοπωλείου
Ομόφωνα
3
Εξέταση αίτησης κ. Ντερβίση Θωμά για διαγραφή
προσαυξήσεω
Με Πλειοψηφία
4
Αντικατάσταση μέλους Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω
Ορισμός
Προέδρου.
Ομόφωνα
5
Λήψη απόφασης για επιστροφή του ποσού των
228.345,44
συν των νομίμων προσαυξήσεων από
τον πρώην Δήμαρχο Μυγδονίας και νυν Δήμαρχο
Ωραιοκάστρου Αστέριο Γαβότση.
Απορρίπτεται με
πλειοψηφία
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έγκριση και παραλαβή της μελέτης κυκλοφοριακών
επιπτώσεων και διαμορφώσεων
αναπλάσεων
κεντρικών οδών περιοχών του Ωραιοκάστρου και
Παλαιοκάστρου.
292
Με Πλειοψηφία
2
14
η
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2016 (αριθμ. πρωτ.
1285/O.Y./21
09
2016).
293
Με Πλειοψηφία
3
Κατανομή ποσού ΣΑΤΑ για την επισκευή και
συντήρηση σχολικών κτιρίων (αριθ.
πρωτ.1286/O.Y./21.09.2016).
294
Ομόφωνα
4
Κατανομή ποσού ΣΑΤΑ για πυροπροστασία (αριθ.
πρωτ. 1289/O.Y./21.09.2016).
295
Ομόφωνα
5
α) Αλλαγή χρηματοδότησης δαπανών των υπ’ αριθμ.
717Β, 718Β, 719Β και 811Β/2016 χρηματικών
ενταλμάτων, β) Χρηματοδότηση δαπανών
προϋπολογισμού.
296
Ομόφωνα
6
Έγκριση καταβολής τόκων υπερημερίας του έργου:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕΣΑΙΟΥ»
με Αριθμ.
Μελ. 229/2010.
297
Με Πλειοψηφία
7
Δωρεάν παραχώρηση δύο ηλεκτρονικών
υπολογιστών στο Τμήμα Τροχαίας.
298
Ομόφωνα
8
Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 173/2016 απόφασης Δ.Σ.
για παράταση σύμβασης παραχώρησης κτιρίων της
Παιδόπολης «Άγιος Δημήτριος Ωραιοκάστρου».
299
Ομόφωνα
9
Ορισμός εκπροσώπου (υπαλλήλου ή αιρετού) του
Δήμου μας με τον αναπληρωτή του για την τριμελή
Επιτροπή της περ.γ ́της παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν.
4351/2015 (Α ́164), που αφορά στις βοσκήσιμες
γαίες που βρίσκονται χωροταξικά εντός των ορίων
του
Δήμου Ωραιοκάστρου.
300
Ομόφωνα

Διαβάστε επίσης στο RealOraiokastro

ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΥΓΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΚΕΠΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ: «RealOraiokastro 300.000 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ 9 ΜΗΝΕΣ»

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

 

Μοίρασε το άρθρο!