ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 15ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

P62300031

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Καθορισμός ορίων δικαιοδοσίας σχολείων για το Τ.Δ.
Μονολόφου Δήμου Ωραιοκάστρου.
236
Ομόφωνα
2,Αποδοχή της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12857/21-6-2016 αίτησης της κ.
Δάφνης Δεληπάλα για απουσία δέκα (10) μηνών, έως τον Μάϊο
2017, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων εκτός Δήμου
Ωραιοκάστρου.
237
Με
Πλειοψηφία
3.Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Αστική μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα Εταιρία με την επωνυμία
«ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».
238
Με
Πλειοψηφία
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.9η Αναμόρφωση για την τακτοποίηση Εξόδων – Εσόδων
προϋπολογισμού έτους 2015 (Αριθμ. πρωτ. 1137/07-07-2016).
239
Με
Πλειοψηφία
2.Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Ανέγερση 2ου
Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκάστρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5001043
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 –
2020».
240
Ομόφωνα
3.Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης που αφορά στην
τοποθέτηση ιστών ηλεκτροδότησης και φωτιστικών σωμάτων.
241 Με
Πλειοψηφία
4.Έγκριση Υποβολής πρότασης από τον Δήμο Ωραιοκάστρου για
ένταξη του έργου: «Ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικού
Παντοπωλείου & Κοινωνικού Φαρμακείου στο Δήμο
Ωραιοκάστρου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική
Μακεδονία», ΄Αξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ».
242
Με
Πλειοψηφία
5. Λήψη απόφασης για τον αριθμό θέσεων πρακτικής άσκησης
μαθητών ΕΠΑΣ – Ο.Α.Ε.Δ., για το σχολικό έτος 2016- 2017.
243 Ομόφωνα
6.α) Ακύρωση της 107/2016 απόφασης Δ.Σ., β) Λήψη απόφασης
για καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και λειτουργίας τις Κυριακές
και τις εξαιρέσιμες ημέρες των Υπηρεσιών του Δήμου και
καθορισμός πενθήμερης εβδομάδας εργασίας από Τρίτη έως
Σάββατο και 12ωρης λειτουργίας.
244
Ομόφωνα
7. Εξέταση αίτησης κας. Μπαλούτη Βασιλικής. 245 Με
Πλειοψηφία
απορρίπτεται
8.Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού
πίνακα εργασιών του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», Υποέργο [1] της Πράξης [434013]
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ»),Αρ.
Μελέτης: 1/2015, Αρ. Έργου: 1/2015.
246
Με
Πλειοψηφία
9. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση 4ου ανακεφαλαιωτικού
πίνακα εργασιών του έργου «Προσθήκη αιθουσών στο 2ο Λύκειο
Ωραιοκάστρου» της Δημοτικής Ενότητας Ωραιοκάστρου του
Δήμου Ωραιοκάστρου.[Αρ. Μελ.: 2/2011, Αρ. Εργ.: 1/2011].
247
Ομόφωνα
10. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση χώρου εντός του οικισμού της
Δ.Κ. Λητής (υπ’ αριθμ. 9/2016 απόφαση Δ.Κ.Λητής).
248 Ομόφωνα
11. 10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 (Αριθμ. πρωτ.
1140/07-07-2016).
249 Με
Πλειοψηφία
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3861/2010 ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΕΙ Ο ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΑΔΑ.
Ωραιόκαστρο, 12-07-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε επίσης στο RealOraiokastro

Παιδικοί σταθμοί: 865 προσλήψεις σε δήμους, νομικά πρόσωπα ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΔΙΑΤΑΞΗ – ΣΟΚ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Απαγορεύεται η δόμηση στα εκτός σχεδίου κάτω των 4 στρεμμάτων

Μοίρασε το άρθρο!