ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟ 25ο ΚΑΙ 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

sam_1165111images-4115
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
της ημερήσιας και εκτός ημερήσιας διάταξης της 25ης (ειδικής) συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου και των αποφάσεων που ελήφθησαν 
Αποτέλεσμα

1.Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ωραιοκάστρου
έτους 2017.
380
Με
Πλειοψηφία

2.Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Ωραιοκάστρου
οικονομικού έτους 2017.
381
Με
Πλειοψηφία

3.Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου
Ωραιοκάστρου για το έτος 2017.
382
Με
Πλειοψηφία
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
της ημερήσιας και εκτός ημερήσιας διάταξης της
26ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου και των αποφάσεων που ελήφθησαν
Αποτέλεσμα
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.α) Έγκριση της υπ αριθμ. 20/2016 μελέτης για την
υλοποίηση του έργου: «Ανέγερση 2ου Δημοτικού σχολείου
Παλαιοκάστρου» προϋπολογισμού 2.820.000,00€.
Χρηματοδότηση: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
<<Κεντρική Μακεδονία>> 2014-2020 ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ10 «Επένδυση στην εκπαίδευση,
την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση» Δράση
10α.2- Ανάπτυξη κτιριακών υποδομών σχολικής
εκπαίδευσης» Κωδικός Πράξης/MIS ( ΟΠΣ) 5001043(ΑΔΑ:
7ΘΘΧ7ΛΛ-ΗΥΙ) Καθορισμός τρόπου επιλογής αναδόχου:
Ανοιχτή Δημοπρασία( άρθρο 27 Ν. 4412/2016) β)
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος γ) 21
η
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.
383 Ομόφωνα
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.α) Κλήρωση μεταξύ των δύο κυλικείων, εντός του κλειστού
Γυμναστηρίου Δρυμού Παναγιώτης Νέτσικας και εντός
του κλειστού γυμναστηρίου Νεοχωρούδας, προκειμένου να
προσδιοριστεί ποιο εξ αυτών θα παραχωρηθεί βάσει του Ν.
4257/2014 και προσδιορισμός τέλους χρήσης αυτού, β)
λήψη απόφασης εκμίσθωσης του άλλου κυλικείου
384
Με
Πλειοψηφία

2.Λήψη απόφασης για εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην
περιοχή της Δ.Κ. Δρυμού, Δήμου Ωραιοκάστρου.
385
Με
Πλειοψηφία
3.Εξέταση αίτησης του κ. Δημητριάδη Γεωργίου του
Αριστοτέλη για διαγραφή οφειλής.
386 ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

4.Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής
Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ,
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 68, Γ134, Γ119, 22, 97, 100, 109 ΚΑΘΩΣ
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ.
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», με Αρ.
Μελέτης: 21/2011 και Αρ. Έργου: 9/2013.
387 ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

5.Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης δύο (2) μηνών
με αναθεώρηση, για τη συνολική προθεσμία περαίωσης
εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», με Αρ. Μελέτης: 2/2015 και Αρ.
Έργου: 4/2015.
388
Με
Πλειοψηφία

6.Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας παράδοσης
των μελετών για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή 12θεσιου
Δημοτικού Σχολείου στη Δ.Κ. Μελισσοχωρίου, Δήμου
Ωραιοκάστρου», με Αρ. Μελέτης: 2/2016 και Αρ. Έργου:
2/2016.
389
Με
Πλειοψηφία

7.Αποδοχή παραχώρησης για χρήση δύο
απορριμματοφόρων οχημάτων, ενός από τον Δήμο
Αμπελοκήπων – Μενεμένης και ενός από τον Δήμο
Κορδελιού – Ευόσμου.
390
Με
Πλειοψηφία

8.Λήψη απόφασης για καθορισμό Δημοτικών τελών έτους
2017.
391
Με
Πλειοψηφία

Ωραιόκαστρο, 15-12-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Μοίρασε το άρθρο!