ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟ 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

0203

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
της ημερήσιας διάταξης της 24ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και των
αποφάσεων που ελήφθησαν (άρθρο 97 του Ν. 3463/2006).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

20η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2016 (αριθμ. πρωτ. 1435/Ο.Υ./02-12-2016).
365
Με
Πλειοψηφία
2.Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών
Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου.
366 Ομόφωνα
3.Γνωμοδότηση για ίδρυση – συγχώνευση – κατάργηση
σχολικών μονάδων.
367
Με
Πλειοψηφία
4.Έγκριση δημιουργίας Συνδέσμου μεταξύ των Δήμων Δέλτα,
Χαλκηδόνος και Ωραιοκάστρου για την μέριμνα των
αδέσποτων ζώων με τίτλο: «Σύνδεσμος Ο.Τ.Α Δυτικής
Θεσσαλονίκης για την μέριμνα αδέσποτων ζώων “Η
ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ”«.
368 Ομόφωνα

5.Διενέργεια δημοπρασίας μίσθωσης χώρου για στέγαση
υπηρεσιών του εργοταξίου Δήμου Ωραιοκάστρου.
369 Ομόφωνα

6.Λήψη απόφασης για ορισμό τριών υπαλλήλων με τους
αναπληρωτές τους, για τη στελέχωση των επιτροπών
διαγωνισμών, προμηθειών κ.λ.π.. της Αστικής μη
κερδοσκοπικής εταιρίας «Δίκτυο για την υποστήριξη της
λειτουργίας και την εκπαίδευση των εθελοντικών ομάδων
πολιτικής προστασίας σε θέματα φυσικών καταστροφών»
(Δ.Υ.Ο.Π.Π.).
370
Με
Πλειοψηφία

7.Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του
έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου
Ωραιοκάστρου».
371
Με
Πλειοψηφία
8.Λήψη απόφασης για έγκριση του πρωτοκόλλου
προσωρινής και οριστικής παραλαβής των εργασιών που
έγιναν από την εργοληπτική επιχείρηση του: «ΔΗΜΟΡΙΑΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. για το έργο: «Κατασκευή αγωγού
ομβρίων στην οδό Θεσσαλονίκης».
372
Με
Πλειοψηφία

9.Λήψη απόφασης για ορισμό και καθορισμό αμοιβής
ορκωτών λογιστών για τον οικονομικό έλεγχο χρήσης έτους
2016 του Δήμου Ωραιοκάστρου.
373
Με
Πλειοψηφία

10.Λήψη απόφασης για μεταφορά του προγράμματος
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», με φορέα υλοποίησης την
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), από τη Δημοτική
Κοινωφελή Επιχείρηση Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω) στην
Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.
374 Ομόφωνα

11.Λήψη απόφασης για παράταση ή μη του μηνιαίου
μισθώματος κατά 20% για το Δημοτικό Αναψυκτήριο
Παλαιοκάστρου (παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012).
375 Ομόφωνα

12.Έγκριση της Β΄φάσης: «Επιχειρησιακός Σχεδιασμός» του
Επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Ωραιοκάστρου
2015-2019.
376
Με
Πλειοψηφία

13.Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας με τους
αναπληρωτές τους για συμμετοχή στην Τριμελή Επιτροπή
εκτίμησης της εν ζωή αξίας των ζώων, που θα θανατωθούν
ή θα σφαγούν, για την εξυγίανση του ζωϊκού κεφαλαίου της
χώρας από λοιμώδη και μεταδοτικά νοσήματα.
377 Ομόφωνα

14.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 24/2015 απόφασης Δ.Σ. με
θέμα «Ορισμός διαχειριστή ποσών για πληρωμή δαπανών
του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».
378 Ομόφωνα

15.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 365/2015 απόφασης Δ.Σ. με
θέμα «Διατήρηση ποσού 400,00 € μετρητά στο ταμείο».
379 Ομόφωνα
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3861/2010 ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ
Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΕΙ Ο ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΑΔΑ.
Ωραιόκαστρο, 07-12-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Mε τον Δημήτρη Μπάση η αυλαία των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Δ. Ωραιοκάστρου

unnamed-1

Μοίρασε το άρθρο!