Νέος κανονισμός καθαριότητας στους Δήμους -Νέα αρμοδιότητα στους Επόπτες

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση ATLAS TV της Κεντρικής Μακεδονίας o Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, αναφέρθηκε στην ΚΥΑ που θα υπογραφεί άμεσα από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με βάση την οποία οι Δήμοι που θα κάνουν την μεγαλύτερη ανακύκλωση θα πληρώνουν λιγότερα τέλη στον ΦοΔΣΑ της περιοχής τους, ενώ οι Δήμοι που θα επιλέγουν την ταφή των απορριμμάτων τους θα πληρώνουν περισσότερα. «Η χώρα μας έχει ήδη πληρώσει πάνω 100 εκατ. πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις χωματερές και από το 2020 θα πληρώνει πρόστιμα εάν δεν ανακυκλώνει», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Επιπλέον, σημείωσε ότι έχει ολοκληρωθεί και θα δοθεί στους Δήμους νέος πρότυπος κανονισμός καθαριότητας, με υποχρεωτική διαλογή στην πηγή και των οργανικών. Ταυτόχρονα, θα δίνεται η δυνατότητα στους επόπτες καθαριότητας των Δήμων να ελέγχουν τι υπάρχει σε κάθε κάδο χωριστής διαλογής, με τον οποίο θα συνδέονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και βέβαια, θα υπάρχει άμεσα μεγάλη αύξηση των διαθέσιμων κάδων συλλογής χαρτιού και γυαλιού, επιπλέον του ήδη υπάρχοντος μεικτού κάδου ανακύκλωσης, αλλά και υποχρεωτική χωριστή συλλογή του οργανικού, όπως είναι τα τρόφιμα, τα κλαδέματα και τα άλλα προϊόντα που σαπίζουν και τα οποία δημιουργούν τις μεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, με στραγγίσματα στους ΧΥΤΑ και έκλυση αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

«Αυτή τη στιγμή στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας υπάρχουν ήδη τα απαραίτητα κονδύλια για Πράσινα Σημεία, κάδους οργανικών και βιοαποβλήτων. Έχω ζητήσει με επιστολή μου να επιταχυνθούν οι προκηρύξεις των συγκεκριμένων χρηματοδοτικών εργαλείων και από το 2019 όλοι οι Δήμοι να έχουν διαλογή στην πηγή βιοαποβλήτων και οργανικών», πρόσθεσε ο Αν. ΥΠΕΝ. Συνεπώς, οι Δήμοι θα διαθέτουν πολλαπλούς κάδους ανακύκλωσης και κάδους οργανικών προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να ανακυκλώνουν απρόσκοπτα. Στη συνέχεια, τα απορρίμματα κάθε Δήμου θα ζυγίζονται και όσα περισσότερα απορρίμματα πηγαίνει ένας Δήμος για ταφή, τόσο θα ανεβαίνει και η τιμή της ταφής. Αντίθετα, όση περισσότερη ανακύκλωση επιτυγχάνεται, τόσο περισσότερο θα μειώνονται τα δημοτικά τέλη.

Τέλος, σε ερώτηση για την ολοκλήρωση των μελετών του ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας ο Σωκράτης Φάμελλος απάντησε ότι η λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων, δυτικά και ανατολικά, δίνει διέξοδο στο συγκεκριμένο πρόβλημα, δηλαδή να μην χρεωθούν οι πολίτες με υπερβολικό κόστος, επειδή η αυτοδιοίκηση της περιοχής τους δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ως οφείλει, εξαιτίας της μεγάλης καθυστέρησης αυτών των έργων στην Κεντρική Μακεδονία.

«Έχουμε χρηματοδοτήσει με πάνω από 3,5 εκατ. ευρώ τις μελέτες του ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας από το ΕΣΠΑ το 2018 προκειμένου να καλύψουμε ένα κενό χρόνων στην περιοχή. Αναμένουμε από τον συγκεκριμένο Φορέα και όλη την αυτοδιοίκηση να λειτουργήσει οργανωμένα ο ΦοΔΣΑ στις αρχές του 2019, να παραλαμβάνει οργανικό απόβλητο και να πιάσουν τόπο τα χρήματα. Οι πολίτες πρέπει να πιέσουν τους Δήμους να αρχίσουν την ανακύκλωση οργανικών, τροφίμων και κλαδεμάτων-πράσινων. Διότι, ένα από τα επίδικα των προσεχών δημοτικών εκλογών θα είναι σαφώς ποιος Δήμος επιδεικνύει το καλύτερο σχέδιο ανακύκλωσης, μειώνοντας τα δημοτικά τέλη, προς όφελος των δημοτών», κατέληξε ο Αν. ΥΠΕΝ. ​

Μοίρασε το άρθρο!