Νέος αυστηρότερος κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 679/2016 (GDPR) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και στις υποχρεώσεις των εταιρειών που τα επεξεργάζονται φέρνει ένα νέο τοπίο στη χώρα μας.

Ειδικότερα, οι νέες προκλήσεις για τις εταιρείες, αλλά και προτάσεις για το πως θα προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται, παρουσιάστηκαν σε ημερίδα που οργάνωσε ο Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος.

Το περιεχόμενο του νέου γενικού κανονισμού, παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κωνσταντίνος Μενουδάκος σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πρωτεύουσας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μενουδάκος, μεταξύ των άλλων, επισήμανε: «Λόγω της παγκοσμιοποίησης και της αλματώδους αύξησης της ροής των πληροφοριών έχουν πολλαπλασιαστεί οι κίνδυνοι για τα προσωπικά δεδομένα, πράγμα που καθιστά αναγκαία την περαιτέρω προστασία τους. Ο νέος κανονισμός όχι μόνο βελτιώνει τους κανόνες προστασίας αλλά επιφέρει ευρύτατη αναμόρφωση, καθιστώντας σαφέστερες και αυστηρότερες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων ενώ παράλληλα προβλέπει και τη δυνατότητα επιβολής υψηλών προστίμων»

Επίσης, η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λίλιαν Μήτρου, η οποία προεδρεύει της σχετικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, προέβη σε μια γενική επισκόπηση του κανονισμού, ανέπτυξε τα προβλήματα προσαρμογής του ελληνικού δικαίου στον γενικό κανονισμό και ενημέρωσε τέλος ότι το νομοσχέδιο είναι πλέον έτοιμο,

Τέλος, την συζήτηση συντόνισε ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος, Νικόλας Κανελλόπουλος, που ανέφερε πως οι εταιρείες θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν την στρατηγική και τη συμπεριφορά τους: «Η ρύθμιση της επεξεργασίας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων ισοδυναμεί με επαναπλαισίωση σχεδόν κάθε τομέα της οικονομικής ζωής και δραστηριότητας των επιχειρήσεων», ενώ την εκδήλωση χαιρέτισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος, Λεωνίδας Γεωργόπουλος.

 

Μοίρασε το άρθρο!