Νέα πλατφόρμα για τον κορονοϊό – Πώς αντιμετωπίζουν την πανδημία τα συστήματα υγείας σε 53 χώρες

Μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα έχει αναπτυχθεί, με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Συστήματα και τις Πολιτικές Υγείας. Στόχος της είναι η καταγραφή της πληροφόρησης που αφορά στην απόκριση των συστημάτων υγείας διεθνώς απέναντι στην πανδημία του νέου κορονοϊού Covid-19. Στην πλατφόρμα(https://www.covid19healthsystem.org/mainpage.aspx) φιλοξενούνται σχετικές αναφορές από τις 53 χώρες-μέλη του ΠΟΥ.

Η Ελλάδα, ανταποκρινόμενη σε αυτήν την πρόσκληση, συμμετείχε στο έργο με τη δημοσίευση και ανάρτηση έγκυρης και επιστημονικής πληροφόρησης αναφορικά με τα μέτρα και τις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί στη χώρα μέχρι σήμερα (https://www.covid19healthsystem.org/countries/greece/countrypage.aspx). Οι θεματικές που καλύπτονται αφορούν στην πρόληψη της μετάδοσης, την εξασφάλιση επαρκούς φυσικής υποδομής και εργατικού δυναμικού, την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, τα σχήματα χρηματοδότησης, τον τρόπο διακυβέρνησης και τα μέτρα που ελήφθησαν σε άλλους τομείς εκτός του τομέα της υγείας.

Η τετραμελής ομάδα των ερευνητών που είναι υπεύθυνοι για την Ελλάδα είναι: Χαράλαμπος Οικονόμου Πάντειο Πανεπιστήμιο, Δάφνη Καϊτελίδου, ΕΚΠΑ, Ολυμπία Κωνσταντακοπούλου, ΕΚΠΑ, Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, Υπουργείο Υγείας

Μοίρασε το άρθρο!